ประกันชดเชยกรณีอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์

(ชับบ์ ไดร์เวอร์เซฟ พลัส)
moneyback

ชดเชยรายวันกรณีอุบัติเหตุ
สูงสุด 5,000 บาท

ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ต่อคนต่อวัน
เมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

damage

ชดเชยค่าเดินทาง
สูงสุด 50,000 บาท

เมื่อรถยนต์สูญหาย หรือ เสียหาย

stealcar

คุ้มครองทรัพย์สินในรถ
สูงสุด 50,000 บาท

จากการโจรกรรมที่ปรากฎร่องรอยชัดเจน
ต่อตัวรถยนต์

money

คุ้มครองกรณีอุบัติเหตุ
สูงสุด 400,000 บาท

เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เนื่องจากอุบัติเหตุ

กรุณากรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
1. การชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถยนต์
- ชดเชยรายได้รายวัน ขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (สูงสุดไม่เกิน 7 คน และต่อคนไม่เกิน 30 วันต่อครั้งต่ออุบัติเหตุ)
3,000
4,000
5,000
2. ชดเชยค่าเดินทางกรณีนำรถที่เอาประกันภัยเข้าซ่อมอู่ หรือศูนย์บริการเนื่องจากอุบัติเหตุรถชนรถที่สามารถระบุคู่กรณีได้ (สูงสุด 3 ครั้งต่อปี)
- ฝ่ายถูก
3,000
3,000
3,000
- ฝ่ายผิด
1,500
2,000
2,500
3. ชดเชยค่าเดินทางกรณีรถยนต์สูญหาย หรือเสียหายโดยสิ้นเชิง (สูงสุดต่อปีกรมธรรม์)
30,000
40,000
50,000
4. ทรัพย์สินในรถยนต์สูญเสียหรือเสียหาย จากการโจรกรรมที่ปรากฎร่องรอยชัดเจนต่อตัวรถยนต์ (สูงสุดต่อปีกรมธรรม์)
30,000
40,000
50,000
5. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
- จากอุบัติเหตุ
100,000
250,000
400,000
- จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
10,000
25,000
40,000
- จากอุบัติเหตุในขณะขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์
10,000
25,000
40,000
6. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง (ภายในประเทศไทย)
ค่าเบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากร)
- รายเดือน
199
249
300
- รายปี
2,388
2,988
3,600

*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

รับประกันภัยโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)​

“ชับบ์ เป็นบริษัทประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยความรับผิดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในโลก ดำเนินธุรกิจอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วโลก 54 ประเทศ และอาณาเขตต่าง ๆ ในประเทศไทย บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย เปิดให้บริการมากว่า 70 ปี ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ปัจจุบันมีสาขา 15 แห่ง และมีพนักงานทั่วประเทศกว่า 1,000 คน”
www.chubb.com/th

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัคร

form
1. กรอกข้อมูล
callcenter
2. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
success
3. รับความคุ้มครอง

คุณสมบัติผู้ทำประกัน

  • อายุผู้เอาประกันภัย และ/หรือคู่สมรส อายุ 18 - 59
  • ต่ออายุถึง 65