เช็กเบี้ย และความคุ้มครองประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา 10/10

จ่ายเบี้ย 10 ปี คุ้มครอง 10 ปี* เบี้ยเริ่ม 313 บาทต่อเดือน** คุ้มครองสูงสุด 1.2 ล้านบาท***

ระบุข้อมูล > กดเช็กเบี้ยประกัน > รู้ราคาทันที

ให้บริการมาแล้วกว่า 4 ล้านราย ครอบคลุม 77 จังหวัด

หมายเหตุ: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ทำประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term) ดีอย่างไร

จ่ายเบี้ย 10 ปี คุ้มครอง 10 ปี*

เบี้ยเริ่ม 313 บาทต่อเดือน**

คุ้มครองสูงสุด 1.2 ล้านบาท***

ชดเชยการรักษาพยาบาลรายวัน

สูงสุด 2,000 บาท

การประกันภัยโรคร้ายแรง 10 โรค*

คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท

ใช้ลดหย่อนภาษีได้

ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

* เป็นประกันชีวิตแบบชั่วระยะ
**เบี้ยประกันชีวิตคำนวณจากผู้ชายอายุ 20 ปี แผน 1 ผ่อนรายเดือนมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 0.09
***ความคุ้มครองเป็นการคุ้มครอง แผนที่ 7-8 และรวม ความคุ้มครอง 10 โรคร้ายไว้ด้วย

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร

 1. ผู้ที่มีงบประมาณจำกัด แต่ต้องการความคุ้มครองที่ดูแล
  ครอบครัวได้
 2. พนักงานบริษัท
 3. ผู้ที่ต้องการนำไปลดหย่อนภาษี

แบบประกันชีวิตที่นำเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่

สัญญาหลัก สัญญาเพิ่มเติม
แบบชั่วระยะเวลา 10/10
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง 10 โรค
 • สัญญาเพิ่มเติมชดเชยการรักษาพยาบาลรายวัน (สร.) ฟิต

รายละเอียดของแบบประกัน

สัญญาหลัก ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
แบบชั่วระยะเวลา 10/10
10 ปี
10 ปี
สัญญาเพิ่มเติม
การประกันภัยโรคร้ายแรง 10 โรค
1 ปี
(ต่ออายุได้ถึงอายุ 64 ปี
หรือไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของแบบฯ หลัก)
1 ปี
(ต่ออายุปีต่อปี)
สัญญาเพิ่มเติม
ชดเชยการรักษาพยาบาลรายวัน (สร.) ฟิต
1 ปี
(ต่ออายุได้ถึงอายุ 64 ปี
หรือไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของแบบฯ หลัก)
1 ปี
(ต่ออายุปีต่อปี)

แผนความคุ้มครอง

แบบประกันภัย
แบบชั่วระยะเวลา
แบบชั่วระยะเวลา 10/10
สัญญาเพิ่มเติม
ประกันภัยโรคร้าย 10 โรค
ชดเชยการรักษาพยาบาลรายวัน (สร.) ฟิต
ตารางความคุ้มครอง (หน่วย : บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 แผน 8 แผน 9
100,000 150,000 200,000
300,000 500,000 1,000,000
1,000 1,500 2,000 1,000 1,500 2,000 1,000 1,500 2,000

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
กรณีเสียชีวิต
ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับผลประโยชน์
สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง 10 โรค
ในขณะสัญญาเพิ่มเติมนี้ยังมีผลบังคับโดยสมบูรณ์ ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการวินิจฉัยและยืนยันจาก แพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับ คำนิยามของโรคร้ายแรงแล้วแต่กรณี เมื่อบริษัทได้รับและเห็นชอบในหลักฐานแล้ว บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ใน "ตารางกรมธรรม์"
สัญญาเพิ่มเติมชดเชยการรักษาพยาบาลรายวัน (สร.) ฟิต
ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จนเป็นเหตุ ให้ต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเมื่อบริษัทได้รับและเห็นชอบในหลักฐานต่างๆ แล้ว บริษัท จะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันเท่ากับจำนวบเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ตามที่ ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ หรือบันทึกสลักหลังที่ออกให้กายหลัง โดยจะจ่ายให้ตามจำนวนวันที่เข้ารับการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์ในโรงพยาบาลแต่ไม่เกิน 365 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ:
1. เงื่อนไขการยกเว้นและข้อกำหนดความคุ้มครองใดๆ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ
2. เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขประกาศของกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้อง
3. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง 10 โรคนี้มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 60 วัน และเมื่อบริษัทฯ ได้จ่ายผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้เต็มจำนวน หรือตามเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ที่กำหนดถือเป็นอันสิ้นสุดความคุ้มครอง
4. สัญญาเพิ่มเติมชดเชยการรักษาพยาบาลรายวัน (สร.) ฟิต นี้มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 30 วัน

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง 10 โรคให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงดังต่อไปนี้

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง 10 โรค
1
โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer)
2
โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial meningitis)
3
ไตวายเรื้อรัง (Chronic Kidney Failure)
4
ตับวาย (Chronic Liver Disease / End-stage Liver disease / Liver failure)
5
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack)
6
โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke)
7
การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า (Surgery to Aorta)
8
การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (Coronary Artery By-pass Surgery)
9
การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ (Open Heart Surgery for the Heart Valve)
10
การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก (Major Organs Transplantation ar Bone Marrow Transplantation)

ให้คุณเปรียบเทียบเบี้ยประกันทุกประเภท จาก บริษัทชั้นนำ

ประกันภัยรถยนต์

ประกันสุขภาพ

ประกันบ้าน

และอื่นๆ

บริการง่าย สะดวก
emp

เรามีพนักงานกว่า 700 คน พร้อมบริการด้วยใจ ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ

มั่นใจได้
emp-all

SILKSPAN เปิดให้บริการมา 23 ปี มีลูกค้าใช้บริการแล้วกว่า 4 ล้านราย

มืออาชีพ
ceo

“ผมก่อตั้งบริษัทจากความรู้สึกในฐานะลูกค้าที่อยากได้บริการทางการเงิน ที่เปรียบเทียบง่ายๆ เหมือนการซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปด้วยตัวเอง”

3 เหตุผลทำประกันออนไลน์อย่างมั่นใจกับ SILKSPAN

silkspan23years

ประสบการณ์ในธุรกิจ
ประกัน และการเงิน
มากกว่า 23 ปี

silkspangood

มีผู้ติดตาม Fanpage กว่า
2 ล้านราย

silkspanmoney

ยอดขายประกัน
1,500 ล้าน ต่อปี

benefits-footer-icon

(นายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5/2543)

รีวิวความไว้วางใจจากลูกค้าของเรา

สาระน่ารู้เกี่ยวกับประกันภัย

4 ข้อดีของการต่อประกันบริษัทเดิม

ข้อแตกต่างระหว่างซ่อมอู่ ซ่อมห้าง ที่หลายคนอาจเข้าใจผิด เช่น มาตรฐานการซ่อม การเลือกอะไหล่ ซิลค์สแปนขอเคลียร์ปัญหาคาใจเรื่องนี้ เพื่อให้คุณเลือกทำประกันรถยนต์ที่เหมาะกับตัวเองค่ะ

5 ข้อห้ามใช้รถ ประกันไม่รับเคลม

ประกันรถยนต์ไม่ได้คุ้มครองการใช้รถในทุกกรณี หากใช้รถผิดเงื่อนไขประกันไม่รับเคลม คลิปนี้มีคำตอบมาบอกกันค่ะ

4 ขั้นตอนง่ายๆ ช่วยประหยัดเบี้ยประกันรถยนต์ 5,000 บาท

เทคนิคประหยัดเบี้ยประกันรถยนต์ที่คุณอาจยังไม่รู้ ลดเบี้ยสูงสุดได้ 5,000 บาท ช่วยให้คุณซื้อประกันที่ชอบ เลือกที่ใช่ ในราคาที่คุณกำหนดได้

รับประกันโดย

กฏเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย

 1. อายุการรับประกันภัย
  • แบบชั่วระยะเวลา 10/10 :
  20 - 60 ปี
  • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง 10 โรค :
  20 - 60 ปี (ต่ออายุได้ถึงอายุ 64 ปี)
  • สัญญาเพิ่มเติมชดเชยการรักษาพยาบาลรายวัน (สร.) ฟิต :
  20 - 60 ปี (ต่ออายุได้ถึงอายุ 64 ปี)
 2. จำนวนเงินเอาประกันภัย : เป็นไปตามที่กำหนดในแต่ละแผนข้างต้น
 3. การพิจารณารับประกัน

  • ชั้นอาชีพเป็นภัยมาตรฐาน และ ชั้นอาชีพ 1 หรือ ชั้นอาชีพ 2
  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • ตอบคำถามสุขภาพแบบสั้น (Simplified Issue Underwriting)
  • เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ และจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

  ตัวอย่าง ข้อยกเว้นของแบบชั่วระยะเวลา 10/10
  • กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับจากวันทำ สัญญาหรือวันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิม
  • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
  • เงื่อนไข, ข้อยกเว้น และข้อกำหนดความคุ้มครองจะเป็นไปตามกรมธรรม์ภัยที่บริษัทออกให้

  ตัวอย่าง ข้อยกเว้นของสัญญาเพิ่มเติมชดเชยการรักษาพยาบาลรายวัน (สร.) ฟิต
  • โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
  • การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตนเองหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำ ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู้เอาประกันภัย กิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง

  ตัวอย่าง ข้อยกเว้นของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง 10 โรค
  • ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) หรือก่อนวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว

“เช็คเบี้ยประกันรถฟรี 24 ชม.”

กำลังโหลด