ท้าพิสูจน์! คุณกำลังจ่ายเบี้ยประกันแพงกว่า 30%

มีประกันสุขภาพหลายอัน ต้องใช้อย่างไร


มีประกันสุขภาพหลายอัน ต้องใช้อย่างไร

      สมัยนี้โรคภัยไข้เจ็บมีมากมาย ผู้คนเจ็บป่วยมากขึ้น ยังไม่รวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ ก็ไม่แปลกที่หลายคนจะมีประกันหลายกรมธรรม์เพื่อให้ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลให้ได้มากที่สุด แต่เวลาที่เราจะเคลมประกันจริงๆ ใช่ว่าเราจะสามารถเคลมกับประกันได้ทุกที่ที่มีได้ แล้วจะต้องทำอย่างไร

      เมื่อมีการรักษาพยาบาลเกิดขึ้น หากโรงพยาบาลไม่สามารถเรียกเก็บกับบริษัทประกันได้โดยตรง คุณจะต้องเป็นผู้ยื่นขอเคลมประกันด้วยตัวเอง ดังนั้นสิ่งสำคัญที่คุณต้องทำคือ “เก็บใบเสร็จ” ไว้ให้ดี จากนั้นคุณต้องเช็กว่าประกันแต่ละตัวที่คุณมีครอบคลุมค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนกี่บาท หากประกันกรมธรรม์เดียวสามารถครอบคลุมค่ารักษาทั้งหมดได้ คุณก็แค่เลือกยื่นบริษัทประกันนั้นไป แต่ถ้าหากต้องเคลมค่ารักษากับ 2 บริษัทคุณควรต้องแจ้งกับบริษัทแรกที่ไปเคลมว่าจะขอเอกสารตัวจริงคืน เพื่อนำใบเสร็จตัวจริงนั้นไปยื่นกับบริษัทต่อไปได้ และจำนวนที่สามารถเคลมได้รวมกันแล้วต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึั้นจริง

      สาเหตุที่ต้องขอเอกสารใบเสร็จตัวจริงคืนเพื่อไปใช้เคลมกับบริษัทต่อไปนั้นก็เพราะ ป้องกันการใช้สำเนาเพื่อไปเคลมกับหลายๆ บริษัทจน เกินจากจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

      แต่ในส่วนของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือค่าชดเชยรายวัน ผู้เอาประกันสามารถเรียกร้องได้จากทุกบริษัทที่ได้ทำประกันไว้ตามเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์

 


เขียนโดย : SILKSPAN ADVISOR
เผยแพร่วันที่ : 09/12/2022
บริการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ

กำลังโหลด