ประกันรถยนต์ชั้น2+ เริ่มต้มเพียงแค่ 609 บาท

มีประกันสุขภาพหลายอัน ต้องใช้อย่างไรให้ถูกต้อง และคุ้มค่าที่สุด


มีประกันสุขภาพหลายอัน ต้องทำอย่างไร

      สมัยนี้โรคภัยไข้เจ็บมีมากมาย ผู้คนเจ็บป่วยมากขึ้น ยังไม่รวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ ก็ไม่แปลกที่หลายคนจะมีประกันหลายกรมธรรม์เพื่อให้ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลให้ได้มากที่สุด แต่เวลาที่เราจะเคลมประกันจริงๆ ใช่ว่าเราจะสามารถเคลมกับประกันได้ทุกที่ที่มีได้ แล้วจะต้องทำอย่างไร

ถ้ามีประกันสุขภาพมากกว่า 1 เล่ม หรือมีหลายเล่ม ต้องทำเรื่องเคลมเล่มไหนก่อน?

เมื่อมีการรักษาพยาบาลเกิดขึ้น หากโรงพยาบาลไม่สามารถเรียกเก็บกับบริษัทประกันได้โดยตรง คุณจะต้องเป็นผู้ยื่นขอเคลมประกันด้วยตัวเอง ดังนั้นสิ่งสำคัญที่คุณต้องทำคือ “เก็บใบเสร็จ” ไว้ให้ดี จากนั้นคุณต้องเช็กว่าประกันแต่ละตัวที่คุณมีครอบคลุมค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนกี่บาท

ทำเรื่องเคลมประกันสุขภาพเล่มเดียว

หากประกันกรมธรรม์เดียวสามารถครอบคลุมค่ารักษาทั้งหมดได้ คุณก็สามารถเลือกยื่นบริษัทประกันเพียงเล่มเดียวไปได้เลย เช่นสมมติถ้าหากคุณต้องทำการแอดมิดเข้าโรงพยาบาล รวมเป็นค่าใช้จ่าย 32,000 บาท และได้มีการตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับทางบริษัทประกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า กรมธรรม์ประกันสุขที่ได้ทำได้มีความคุ้มครองอย่างครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในกรณีนี้ก็สามารถเลือกทำเรื่องเคลมประกันสุขภาพเพียงเล่มเดียวที่ครอบคลุมความเสียหายได้เลย

ทำเรื่องเคลมประกันสุขภาพหลายเล่ม

แต่ถ้ากรมธรรม์ประกันสุขภาเพียง 1 เล่มไม่สามารถให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด ก็ยังสามารถใช้กรมธรรม์สุขภาพอีกเล่มในการขอยื่นเคลมส่วนต่างของค่าใช้จ่าย่ของการรักษาพยาบาลครั้งเดียวกันที่เกิดขึ้นนั้น ซึ่งการทำเรื่องเคลมค่ารักษากับ 2 บริษัทคุณควรต้องแจ้งกับบริษัทแรกที่ไปเคลมว่าจะขอเอกสารตัวจริงคืน เพื่อนำใบเสร็จตัวจริงนั้นไปยื่นกับบริษัทต่อไปได้ และจำนวนที่สามารถเคลมได้รวมกันแล้วต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึั้นจริง หรือจะสามารถ่แจ้งกับทางโรงพยาบาลทราบตั้งแต่แรกว่ามีประกันที่ครอบคลุมเกินมากกว่า 1 เล่ม เพื่อที่ทางฝ่ายประสานงานประกันจะได้ทำเรื่องต่อบริษัทประกันแห่งที่ 2 ได้ในทันที

      สาเหตุที่ต้องขอเอกสารใบเสร็จตัวจริงคืนเพื่อไปใช้เคลมกับบริษัทต่อไปนั้นก็เพราะ ป้องกันการใช้สำเนาเพื่อไปเคลมกับหลายๆ บริษัทจน เกินจากจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ในส่วนของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือค่าชดเชยรายวัน ผู้เอาประกันสามารถเรียกร้องได้จากทุกบริษัทที่ได้ทำประกันไว้ตามเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์


เขียนโดย : SILKSPAN ADVISOR
เผยแพร่วันที่ : 09/12/2022
โปรโมชั่นแนะนำ
Staff Call Center
“เช็คเบี้ยกับเราซิคะ”