SILKSPAN

ความเร็วตามกฎหมายกำหนด ขับเร็วแค่ไหน ถึงจะไม่โดนใบสั่ง

ความเร็วตามกฎหมายกำหนด

การขับรถบนถนนในเมือง หรือเส้นทางหลวงก็มีข้อกำหนดอย่างไร รถแต่ละประเภทต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่ เพื่อที่เราจะได้ไม่โดนใบสั่งส่งไปที่บ้าน และเพื่อความปลอดภัยลดอุบัติเหตุขณะขับขี่ วันนี้ SILKSPAN มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดมาฝากกันครับ

- เขตกรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยา และเขตเทศบาลทุกจังหวัด

1. รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมง 80 กิโลเมตร

2. รถยนต์ที่มีการลากจูง หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

3. รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม ไม่ว่าจะลากจูงรถพ่วงด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือรถโดยสาร ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

- ทางหลวงชนบท (ทางหลวงระหว่างจังหวัด)

1. รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

2. รถยนต์ที่มีการลากจูง หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

3. รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม ไม่ว่าจะลากจูงรถพ่วงด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือรถโดยสาร ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

- มอเตอร์เวย์ และวงแหวนกาญจนาภิเษก

1. รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 1,200 กิโลกรัม หรือรถโดยสาร ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

2. รถบรรทุกอื่นนอกจากรถที่ระบุไว้ใน ข้อ 1 รวมทั้งรถยนต์ที่มีการลากจูง ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

3. รถยนต์อื่นนอกจากรถที่ระบุไว้ในข้อ 1 หรือ 2 ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

อัตราโทษปรับ หากขับรถเร็วเกินกำหนด

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่


ขอบคุณข้อมูลจาก : sanook.com, checkraka.com

ประกันชดเชยรายได้ สมาร์ทฮิป


บทความเรื่องประกัน และรถยนต์


SILKSPAN

กำลังโหลด