ท้าพิสูจน์! คุณกำลังจ่ายเบี้ยประกันแพงกว่า 30%

ความเร็วตามกฎหมายกำหนด ขับเร็วแค่ไหน ถึงจะไม่โดนใบสั่ง


ความเร็วตามกฎหมายกำหนด ขับเร็วแค่ไหน ถึงจะไม่โดนใบสั่ง

การขับรถบนถนนในเมือง หรือเส้นทางหลวงก็มีข้อกำหนดอย่างไร รถแต่ละประเภทต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่ เพื่อที่เราจะได้ไม่โดนใบสั่งส่งไปที่บ้าน และเพื่อความปลอดภัยลดอุบัติเหตุขณะขับขี่ วันนี้ SILKSPAN มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดมาฝากกันครับ

 

เขตกรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยา และเขตเทศบาลทุกจังหวัด

1. รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมง 80 กิโลเมตร

2. รถยนต์ที่มีการลากจูง หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

3. รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม ไม่ว่าจะลากจูงรถพ่วงด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือรถโดยสาร ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 

 

ทางหลวงชนบท (ทางหลวงระหว่างจังหวัด)

1. รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

2. รถยนต์ที่มีการลากจูง หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

3. รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม ไม่ว่าจะลากจูงรถพ่วงด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือรถโดยสาร ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 

มอเตอร์เวย์ และวงแหวนกาญจนาภิเษก

1. รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 1,200 กิโลกรัม หรือรถโดยสาร ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

2. รถบรรทุกอื่นนอกจากรถที่ระบุไว้ใน ข้อ 1 รวมทั้งรถยนต์ที่มีการลากจูง ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

3. รถยนต์อื่นนอกจากรถที่ระบุไว้ในข้อ 1 หรือ 2 ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 

อัตราโทษปรับ หากขับรถเร็วเกินกำหนด

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่


ขอบคุณข้อมูลจาก : sanook.com, checkraka.com


เขียนโดย : SILKSPAN ADVISOR
เผยแพร่วันที่ : 22/04/2022
บริการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ

กำลังโหลด