SILKSPAN

ต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี ต้องอบรมไหม 2565

ต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี

สำหรับคนที่กำลังจะต่ออายุใบขับขี่รถยนต์จาก 2 ปี เป็น 5 ปี และสงสัยว่าต้องอบรมด้วยหรือไม่ รวมถึงมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง วันนี้เรามีคำตอบให้ มาดูกันเลย

ต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี ไม่ต้องอบรม และมีขั้นตอนดังนี้

 1. เพื่อความสะดวกให้จองคิวต่อใบขับขี่ทางออนไลน์ (อ่านวิธีจองคิวออนไลน์)
 2. เดินทางไปที่สำนักงานขนส่งที่สะดวกตามวันนัด และแสดงเอกสาการจองคิวแก่เจ้าหน้าที่
 3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 4 ข้อ ได้แก่
  • ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว เหลือง แดง)
  • ทดสอบสายตาทางลึก
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง
  • ทดสอบปฎิกิริยาเท้า โดยการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
 4. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

ประกันรถยนต์ชั้น 1

เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง

 1. ใบขับขี่เดิม
 2. บัตรประชาชนฉบับจริง
 3. ใบรับรองแพทย์ ที่ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

มีค่าใช้จ่าย 505 บาท (ค่าใบขับขี่ 500 บาท + ค่าคำขอ​ 5 บาท)


หากขาดต่อต้องทำอย่างไร

 • กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่
 • กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนอบรม / ทดสอบข้อเขียน / ทดสอบขับรถ

ต่อล่วงหน้าได้กี่เดือน

เจ้าของรถยนต์สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน (อัปเดทล่าสุด 1 เม.ย. 64)


บริการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ


บทความเรื่องประกัน และรถยนต์


SILKSPAN

กำลังโหลด