ประกันรถยนต์ชั้น2+ เริ่มต้มเพียงแค่ 609 บาท

ขยายเวลาต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าเป็น 6 เดือน เริ่ม 1 เม.ย. 2564


ขยายเวลาต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าเป็น 6 เดือน เริ่ม 1 เม.ย. 2564

กรมการขนส่งทางบก ขยายระยะเวลาต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ และใบอนุญาตขับรถสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สามารถต่ออายุล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน เริ่ม 1 เม.ย. 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป กรมขนส่งฯ ขยายระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลและใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ทุกประเภท ประกอบด้วย

  • ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
  • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
  • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
  • ใบอนุญาตขับรถบดถนน
  • ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์
  • ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
  • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ
  • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

ให้สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ก่อนใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน จากเดิมกำหนดไว้เพียง 3 เดือน

 

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เบี้ยเริ่มต้นที่ 750 บาท

 

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประโยชน์และขยายโอกาสให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถมีเวลาในการดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถมากขึ้น พร้อมขยายระยะเวลารับรองผลการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com จากเดิมมีอายุรับรอง 90 วัน เป็น 6 เดือนนับแต่วันที่ผ่านการอบรมให้สอดคล้องกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถสามารถดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

เพิ่มเติม


เขียนโดย : SILKSPAN ADVISOR
เผยแพร่วันที่ : 21/01/2021
โปรโมชั่นแนะนำ
Staff Call Center
“เช็คเบี้ยกับเราซิคะ”