ท้าพิสูจน์! คุณกำลังจ่ายเบี้ยประกันแพงกว่า 30%

เกาะสีคืออะไร


เกาะสีคืออะไร

เกาะสีที่จะพูดถึงต่อไปนี้ ไม่ได้หมายถึงเกาะสีชัง สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี แต่เป็นสิ่งที่อยู่บนพื้นถนนที่เราเห็นกันเกือบทุกวันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือเกาะสี

เกาะสีคือเกาะกลางชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นเส้นทึบสีขาว หรือสีเหลือง ตีทแยงเป็นพื้นที่ตรงกลางถนน เสมือนให้เป็นเกาะกลางถนน หรืออาจจะอยู่บริเวณไหล่ทางก็ได้

หน้าที่ของเกาะสี

เกาะสีมีหน้าที่อยู่ 4 อย่างด้วยกัน นั่นคือ

  1. เป็นที่แยกการจราจรที่สวนกันหรือวิ่งทิศทางเดียวกัน
  2. ควบคุมทิศทางจราจรสำหรับเลี้ยว
  3. เป็นที่พักสำหรับคนข้ามถนน
  4. ช่วยป้องกันการชนเกาะกลางหรืออุปสรรคในการเดินรถ

 

AUTO ALERT - SILKSPAN

 

แต่ตามกฎจราจรพื้นที่นี้มีข้อห้ามดังต่อไปนี้

  1. ห้ามใช้เป็นพื้นที่แซง
  2. ห้ามกลับรถ
  3. ห้ามหยุดรถ
  4. ห้ามจอดรถ
  5. ห้ามขับเข้าไปบริเวณนี้ นอกจากกรณีจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากผู้ใช้รถใช้ถนนหลายๆ คนอาจคิดว่าเกาะสีเป็นแค่เส้นแบ่งการจราจร จึงยังคงขับรถเข้าไป หรือข้ามเกาะสีนี้อยู่เรื่อยๆ จนทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง และถ้าหากเกิดอุบัติเหตุในบริเวณเกาะสีประกันภาคสมัครใจที่คุณมียังคงคุ้มครองคุณ แต่คุณอาจจะยังคงโดนปรับฐานที่คุณเป็นฝ่ายละเมิดข้อห้ามตามกฏจราจรอยู่ดี ดังนั้นอย่าลืมทำตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของคุณ รถ และเงินในกระเป๋า

 


เขียนโดย : SILKSPAN ADVISOR
เผยแพร่วันที่ : 27/10/2021
บริการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ

กำลังโหลด