การันตีเช็กเบี้ยประกันรถถูกลง 30%

เกิดอุบัติเหตุเพราะทำถนน ใครรับผิดชอบ


เกิดอุบัติเหตุเพราะทำถนน ใครรับผิดชอบ

ถนนหลายๆ เส้นทั้งในเมืองและนอกเมืองต่างกำลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงผิวจราจร หรือก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้น ทำให้หลายๆ จุดก็มีทั้งหลุม ถนนเป็นคลื่น จนหลายครั้งทำให้เกิดอุบัติเหตุ เรามาดูกันว่าหากอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นกับเราจริงๆ เราควรจะต้องทำอย่างไร

 

เมื่อมีการทำ หรือซ่อมถนน ทางฝ่ายผู้รับเหมาต้องทำอย่างไร

ตามกฎหมายระบุไว้ว่า หากมีการทำทาง ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องติดสัญญาณเตือนแจ้งผู้ขับขี่ล่วงหน้า หรือติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเพื่อไม่ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับอุบัติเหตุ โดยที่สัญญาณ ประกาศเตือน หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายจะต้องแข็งแรง มั่นคง และเห็นชัดเจน ต้องมีการทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่บริเวณนั้นๆ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้งานถนน และผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวทราบ

 

ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น เราจะต้องทำอย่างไร

หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น และบริเวณจุดเกิดเหตุไม่มีสัญญาณเตือนตามที่กฏหมายกำหนด เราจะต้องไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และสามารถฟ้องหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลโครงการนี้ให้มารับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายได้ โดยศาลจะเป็นผู้ตัดสินว่าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายเท่าไหร่ โดยจะต้องชดเชยค่าเสียหายต่างๆ เช่น ค่าทรัพย์สินที่เสียหาย ค่าปลงศพ ค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำมาหาได้ ค่าอุปการะลูก เป็นต้น

แต่ก็ใช่ว่าหน่วยงานที่ดูแลโครงการจะต้องชดเชยค่าเสียหายเต็มร้อยเปอร์เซนต์เสมอไป เพราะเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียด และพิจารณาว่านอกเหนือจากการไม่มีสัญญาณเตือน และอุปกรณ์ป้องกันแล้ว ผู้ประสบอุบัติเหตุมีส่วนประมาททำให้อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นด้วยหรือไม่ หากมีส่วน ค่าชดเชยก็อาจลดลงได้

 

ดังนั้นเมื่อขับขี่ควรมีสติ และไม่ประมาทในการขับขี่ทุกครั้ง ไม่ว่าจะกลางวัน หรือกลางคืน หากเราไม่ได้มีการขับขี่ที่ปลอดภัย แค่เพียงเสี้ยววินาทีก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับขี่ในช่วงเวลากลางคืนที่ทัศนวิสัยในการมองถนนยากขึ้น ก็ต้องขับขี่อย่างระมัดระวัง และมั่นสังเกตสัญญาณไฟ หรือป้ายสัญลักษณ์ไว้เสมอ เพื่อให้เกิดการขับขี่อย่างปลอดภัย

 


เขียนโดย : SILKSPAN ADVISOR
เผยแพร่วันที่ : 14/01/2022
โปรโมชั่นแนะนำ
“เช็กเบี้ยประกันรถ เซฟกว่าเดิม 30%”

กำลังโหลด