SILKSPAN

อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2564 ผ่านระบบ DLT e-learning

อบรมทําใบขับขี่ออนไลน์

เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันของ โควิด-19 ทำให้กรมการขนส่งทางบกได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคนี้ โดยท่านสามารถอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้แล้วผ่านระบบ DLT e-learning โดยกรอกข้อมูลและชมวิดีโออบรมความรู้ ตามขั้นตอน

หมายเหตุ ผู้ที่ทำใบขับขี่ใหม่ (ไม่ใช่การต่ออายุ) จะไม่สามารถอบรมใบขับขี่ออนไลน์ได้ ต้องไปอบรมที่สำนักงานเท่านั้น

ประกันโวิด-19

ขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

สามารถใช้ได้ทุกอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์ / สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต)

 • 1. เข้าเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com จากนั้นเลือกหัวข้อ “ลงทะเบียน” อบรมทําใบขับขี่ออนไลน์
 • 2. ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน อบรมทําใบขับขี่ออนไลน์
 • 3. เลือกการอบรม ตามใบอนุญาตขับรถที่ต้องการต่ออายุ อบรมทําใบขับขี่ออนไลน์
 • 4. เลือกหัวข้อ “แบบทดสอบก่อนอบรม” อบรมทําใบขับขี่ออนไลน์
 • 5. ตอบคำถามแบบทดสอบก่อนอบรม อบรมทําใบขับขี่ออนไลน์
 • 6. ดูวีดีโอการอบรมการขับรถให้จบ อบรมทําใบขับขี่ออนไลน์
 • 7. ตอบคำถามแบบทดสอบหลังอบรม อบรมทําใบขับขี่ออนไลน์
 • 8. บันทึกหน้าจอผลการอบรม เพื่อใช้เป็นหลักฐาน อบรมทําใบขับขี่ออนไลน์
สมัครบัตรเครดิต

หลังจากอบรมแล้วต้องทำอย่างไรต่อ?

 1. เพื่อความสะดวกให้จองคิวต่อใบขับขี่ทางออนไลน์ กดอ่านได้ที่นี่
 2. เตรียมเอกสารที่ใช้ต่อใบขับขี่ให้พร้อม กดอ่านได้ที่นี่
 3. เดินทางไปที่สำนักงานขนส่งที่สะดวกตามวันนัด และแสดงเอกสารการอบรมและการจองคิวแก่เจ้าหน้าที่


ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก

ประกัน COVID-19 ออนไลน์

กำลังโหลด