SILKSPAN

ถอดขั้วแบตเตอรี่รถอย่างปลอดภัย

ถอดขั้วแบตเตอรี่รถอย่างปลอดภัย

พอต้องอยู่บ้านนานๆ ไม่ได้ออกไปไหน เจ้าของรถหลายๆ อยากจะรักษาแบตเตอรี่ไว้ เลยอยากจะถอดขั้วแบตเตอรี่ออก แต่เมื่อต้องวุ่นวายกับระบบไฟฟ้า เราก็มักจะกังวลถึงอันตรายต่างๆ นานา แต่ที่จริงแล้วถ้าทำถูกวิธี ถูกขั้นตอน เรื่องการถอดขั้วแบตเป็นเรื่องที่ง่ายมาก และไม่อันตรายอย่างที่คิด

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

  1. ถุงมือผ้า
  2. แว่นตา
  3. ประแจ

ขั้นตอนการถอด

  1. ดับเครื่องยนต์ให้เรียบร้อย
  2. สวมถุงมือ และแว่นตา
  3. หาขั้วลบของแบตเตอรี่ โดยสังเกตุจากสัญลักษณ์รูปลบ (-) มีฝาครอบสีดำ และมักอยู่ฝั่งที่ติดกับตัวถังรถ
  4. ถอดขั้วลบออกก่อนเสมอ โดยนำประแจมาขันหัวน๊อตขั้วลบทวนเข็มนาฬิกา ที่ไม่ถอดขั้วบวกออกก่อนเพราะถ้าหากถอดขั้วบวกออกก่อน ขั้วบวกนั้นอาจจะไปสัมผัสกับตัวถัง หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นขั้วลบ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสปาร์ค และสร้างความเสียหายได้
  5. เมื่อหัวน๊อตคลายออกแล้ว ให้ดึงขั้วลบออกจากแบตเตอรี่ ระวังอย่าให้น๊อตสัมผัสกับแบตเตอรี่
  6. ถัดมาถอดขั้วบวกออก ด้วยวิธีเดียวกันกับที่ทำกับขั้วลบในข้อ 4 และ 5 โดยระวังอย่าให้ขั้วบวกสัมผัสกับโลหะ
  7. คลายสกรูที่ยึดแบตเตอรี่กับถอดออก นำแบตเตอรี่ออกจากถาดวาง

ส่วนวิธีใส่แบตเตอรี่เข้าไปที่เดิมก็ง่ายมาก แค่สวมถุงมือ และแว่นตาให้เรียบร้อย จากนั้นก็ทำตามขั้นตอนการถอด เพียงแค่เริ่มจากข้อ 7 ย้อนขึ้นไปจนถึงข้อ 4 เท่านั้น


บริการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ


บทความเรื่องประกัน และรถยนต์


SILKSPAN

กำลังโหลด