ประกันอุบัติเหตุ AIG Happy Me Happy Family - SILKSPAN
SILKSPAN

ประกันอุบัติเหตุ
Happy Me Happy Family

 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

  ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  คุ้มครองได้ถึงอายุ 65 ปี

 • เบี้ยประกันไม่ปรับตามอายุ

  เบี้ยประกัน
  ไม่ปรับตามอายุ

 • มีเงินชดเชยรายได้ครอบครัว สูงสุด 12 เดือน

  เงินชดเชยรายได้ครอบครัว
  สูงสุด 12 เดือน

  กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ

 • คุ้มครอง 24 ชั่วโมง

  คุ้มครอง 24 ชั่วโมง
  ทั่วโลก


แผนประกัน Happy Me Happy Family

ความคุ้มครองเนื่องจากอุบัติเหตุ แผน 1 แผน 2 แผน 3
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ 500,000 1,000,000 1,500,000
ผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 1,000,000 1,500,000
กรณีถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย 250,000 500,000 750,000
กรณีอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 250,000 500,000 750,000
ค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุต่อครั้ง 25,000 50,000 75,000
เงินชดเชยรายเดือนต่อเนื่อง/เดือน จำนวน 12 เดือน กรณีการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 25,000 50,000 75,000
เบี้ยประกันภัยต่อวัน 6 บาท/วัน 11 บาท/วัน 16 บาท/วัน


*หมายเหตุ: ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเป็นไปตามแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้

คำแนะนำ: ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยทุกครั้ง


4 เหตุผลที่คุณควรทำประกันอุบัติเหตุ

 • 1. มีเงินสำรองยามฉุกเฉิน

  อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน คุณก็ยังอุ่นใจได้เพราะมีเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้จ่าย เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชยรายได้

 • 2. ไม่ทิ้งภาระให้คนข้างหลัง

  หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน อย่างน้อยคนที่คุณรักก็ยังได้รับมรดกเป็นเงินก้อนเก็บไว้ใช้จ่ายยามจำเป็น ยิ่งหากคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยแล้วการทำประกันเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก

 • 3. เบี้ยถูกคุ้มครองสูง

  คุณจ่ายค่าเบี้ยแค่หลักร้อย แต่ได้ความคุ้มครองถึงหลักแสน ซึ่งปัจจุบันเพิ่มความคุ้มครองเงินชดเชยรายเดือนต่อเนื่องจำนวน 12 เดือน ให้กับครอบครัวกรณีการ เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ

 • 4. ทำง่าย

  ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากเหมือนประกันอื่นๆ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ ไม่มีระยะรอคอย คุ้มครองทันที 24 ชม. ทั่วโลก


ผลประโยชน์

 • ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ ไม่ต้องตรวจสุขภาพและต่ออายุได้จนถึงอายุ 65 ปี
 • คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลกในกรณีบาดเจ็บและอุบัติเหตุ
 • เบี้ยประกันไม่ปรับตามอายุ ให้ความคุ้มครองสูง สำหรับกรณีการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ และขยายความคุ้มครองถึงกรณีอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย มีค่ารักษาพยาบาลกรณีต้องเข้ารับการรักษาอันเนื่องจากอุบัติเหตุ อีกทั้งยังมีผลประโยชน์เงินชดเชยรายเดือนต่อเนื่องนาน 12 เดือน กรณีการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัคร

 • เลือกแผน + กรอกข้อมูล

  1. กรอกข้อมูล

 • เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

  2. เจ้าหน้าที่
  ติดต่อกลับ

 • ได้รับความคุ้มครอง

  3. ได้รับความคุ้มครอง


เงื่อนไขและข้อกำหนด
 1. คำแนะนำ: ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจซื้อประกันภัยทุกครั้ง
 2. รับประกันภัยโดย บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
 3. ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้

กำลังโหลด