ขอบคุณค่ะ

เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ติดต่อกลับภายใน 2-3 วันทำการ
เพื่อขอข้อมูลเพิ่มในการสมัคร รวมถึงการเตรียมเอกสารค่ะ

ความคุ้มครอง Package 1 Package 2 Package 3 Package 4 Package 5 Package 6 Package 7
สิ่งปลูกสร้าง (Building) ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยวดยาน และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่ร่วมน้ำท่วม)
ภัยจากลมพายุ, แผ่นดินไหว และลูกเห็บ ทุกภัยรวมกันไม่เกิน
2,900,000 3,200,000 3,500,000 3,800,000 4,100,000 4,400,000 4,800,000
เฟอร์นิเจอร์ (Furniture) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 200,000
ทุนประกันรวม (Sum Insure) 3,000,000 3,300,000 3,600,000 3,900,000 4,200,000 4,500,000 5,000,000
ภัยธรรมชาติ 20,000
ขนย้ายซากทรัพย์ 300,000 330,000 360,000 390,000 420,000 450,000 500,000
ความรับผิดส่วนบุคคล (Personal liability) * (เลือกซื้อเพิ่ม) 100,000
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า * (เลือกซื้อเพิ่ม) ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
ค่าใช้จ่ายดับเพลิง 300,000 330,000 360,000 390,000 420,000 450,000 500,000
ภูมิสถาปัตย์ (Landscape) 300,000 330,000 360,000 390,000 420,000 450,000 500,000
ค่าวิชาชีพ 300,000 330,000 360,000 390,000 420,000 450,000 500,000
ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินภายในอาคารอันเกิดจากการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ และการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะทางเข้าหรือ ทางออกจากตัวอาคาร
ชิงทรัพย์ / ปล้นทรัพย์ * (เลือกซื้อเพิ่ม) 20,000
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากร) Package 1 Package 2 Package 3 Package 4 Package 5 Package 6 Package 7
ระยะเวลาเอาประกันภัย - 1 ปี จ่ายรายเดือน 221 240 258 278 296 315 345
ระยะเวลาเอาประกันภัย - 1 ปี 2,654 2,876 3,099 3,321 3,544 3,766 4,137
“เช็คเบี้ยประกันรถฟรี 24 ชม.”

กำลังโหลด