ประกันอุบัติเหตุ Happy Me Happy Family

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
คุ้มครองได้ถึงอายุ 65 ปี

เบี้ยประกัน
ไม่ปรับตามอายุ

เงินชดเชยรายได้ครอบครัว
สูงสุด 12 เดือน
คุ้มครอง 24 ชั่วโมง
ทั่วโลก

แผนประกัน Happy Me Happy Family

ความคุ้มครองเนื่องจากอุบัติเหตุ แผน 1 แผน 2 แผน 3
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ
500,000
1,000,000
1,500,000
ผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
500,000
1,000,000
1,500,000
กรณีถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย
250,000
500,000
750,000
กรณีอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
250,000
500,000
750,000
ค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุต่อครั้ง
25,000
50,000
75,000
เงินชดเชยรายเดือนต่อเนื่อง/เดือน จำนวน 12 เดือน กรณีการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
25,000
50,000
75,000
เบี้ยประกันภัยต่อวัน
6 บาท/วัน
11 บาท/วัน
16 บาท/วัน
*หมายเหตุ: ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเป็นไปตามแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้
คำแนะนำ: ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยทุกครั้ง

4 เหตุผลที่คุณควรทำประกันอุบัติเหตุ

check-icon

1. มีเงินสำรองยามฉุกเฉิน

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน คุณก็ยังอุ่นใจได้เพราะมีเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้จ่าย เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชยรายได้

check-icon

2. ไม่ทิ้งภาระให้คนข้างหลัง

หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน อย่างน้อยคนที่คุณรักก็ยังได้รับมรดกเป็นเงินก้อนเก็บไว้ใช้จ่ายยามจำเป็น ยิ่งหากคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยแล้วการทำประกันเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก

check-icon

3. เบี้ยถูกคุ้มครองสูง

คุณจ่ายค่าเบี้ยแค่หลักร้อย แต่ได้ความคุ้มครองถึงหลักแสน ซึ่งปัจจุบันเพิ่มความคุ้มครองเงินชดเชยรายเดือนต่อเนื่องจำนวน 12 เดือน ให้กับครอบครัวกรณีการ เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ

check-icon

4. ทำง่าย

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากเหมือนประกันอื่นๆ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ ไม่มีระยะรอคอย คุ้มครองทันที 24 ชม. ทั่วโลก

ผลประโยชน์

check-green

ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ ไม่ต้องตรวจสุขภาพและต่ออายุได้จนถึงอายุ 65 ปี

check-green
คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลกในกรณีบาดเจ็บและอุบัติเหตุ
check-green
เบี้ยประกันไม่ปรับตามอายุ ให้ความคุ้มครองสูง สำหรับกรณีการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ และขยายความคุ้มครองถึงกรณีอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย มีค่ารักษาพยาบาลกรณีต้องเข้ารับการรักษาอันเนื่องจากอุบัติเหตุ อีกทั้งยังมีผลประโยชน์เงินชดเชยรายเดือนต่อเนื่องนาน 12 เดือน กรณีการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัคร

1. กรอกข้อมูล
2. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
3. รับความคุ้มครอง

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  1. คำแนะนำ: ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจซื้อประกันภัยทุกครั้ง
  2. รับประกันภัยโดย บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
  3. ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้