สร้างมรดกให้ครอบครัวที่คุณรัก

ความคุ้มครองสูงถึง 31 เท่า ตั้งแต่วันแรกที่คุณจ่ายเบี้ย

ความคุ้มครองสูงถึง 31 เท่า
ตั้งแต่วันแรกที่คุณจ่ายเบี้ย

จ่ายเบี้ย 10 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี

จ่ายเบี้ย 10 ปี
คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี

สร้างมรดกหลักล้าน ด้วยเบี้ยประกันภัย เพียง 88 บาทต่อวัน

สร้างมรดกหลักล้าน ด้วยเบี้ย
ประกันภัยเพียง 88 บาทต่อวัน*

ผลประโยชน์นําไปลดหย่อนภาษีได้

เบี้ยประกันภัยหัก
ลดหย่อนภาษีได้**


เลือกแผนที่คุณสนใจ


มอบสิทธิพิเศษ!

บัตรเงินสด Tesco Lotus มูลค่า 500 - 1,500 บาท

รับ บัตรเงินสด Tesco Lotus มูลค่า 500 - 1,500 บาท

เมื่อซื้อ iProtect S เบี้ยประกันรวมรายปีตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561


สิทธิประโยชน์

  • จ่ายเบี้ยเพียง 10 ปีแต่ คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
  • รับความคุ้มครองทุน 1 ล้าน ตั้งแต่วันแรกที่คุณจ่ายเบี้ย*
  • เบี้ยประกันภัย หักลดหย่อนภาษีได้**
  • เงินผลประโยชน์ ไม่ต้องเสียภาษีและค่าธรรมเนียม
  • อายุผู้สมัคร 18-55 ปี

หมายเหตุ

*กรณีผู้เอาประกันภัย เพศหญิง อายุ 20 ปี จํานวนเงินเอาประกันภัย 1 ล้านบาท

** เงื่อนไขเป็นไปตามกรมสรรพากรกําหนด

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง


รู้จัก “กรุงไทยแอกซ่า”

บริษัทประกันชีวิตชั้นนำของไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2540 ที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำที่มีรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และกลุ่มแอกซ่า กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต สุขภาพ และบริหารสินทรัพย์ขนาดใหญ่ ส่งผลให้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีสถานะทางการเงินที่ แข็งแกร่ง และมีความเชี่ยวชาญในด้านการรับประกันชีวิต