GEN SENIOR 55

ให้ผู้เชี่ยวชาญของเราติดต่อคุณ

ระบุข้อมูล > กดเช็กเบี้ยประกัน

ให้บริการมาแล้วกว่า 4 ล้านราย ครอบคลุม 77 จังหวัด

GEN SENIOR 55 ผลประโยชน์สุดคุ้ม

สมัครได้ตั้งแต่

อายุ

55-70 ปี

ค่าเบี้ยคุ้มค่า

เริ่มเพียง

วันละ 10 บาท⁽¹⁾

รับเงินก้อนสูงสุด
350,000 บาท⁽²⁾

เมื่อครบสัญญา/เสียชีวิต

ไม่มีคำถามกวนใจ

ไม่ต้องตรวจ/ตอบ/แถลง

เรื่องสุขภาพ

สมัครง่าย

โทรจบใน

15 นาที

มีเงิน
ดูแลตัวเองได้

หมดภาระ

ไร้กังวล

ค่าปลงศพ

มีมรดก
ให้คนข้างหลัง

เมื่อครบสัญญา/เสียชีวิต

ค่าเบี้ยคงที่

จนครบอายุ

90 ปี

สมัครให้คนที่รักได้
พ่อแม่/สามี/ภรรยา

หมายเหตุ
(1) ค่าเบี้ยคำนวณจากลูกค้าเพศหญิง อายุ 55 ปี แผนความคุ้มครอง 75,000 บาท​
(2) เงื่อนไขความคุ้มครองและเงินก้อนหรือผลประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับตามสัญญา เป็นไปตามแผนความคุ้มครอง และข้อกำหนดของกรมธรรม์ที่สมัคร และการพิจารณาของบริษัท​ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
(3) ค่าเบี้ยประกันภัยนำไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้เฉพาะกรณีผู้สูงอายุซื้อให้ตัวเองเท่านั้น กรณีลูกซื้อให้พ่อแม่ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร​
(4) เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารผู้ออกบัตร

Gen Senior 55 ประกันที่ตอบโจทย์คนสูงวัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • อายุรับประกันชีวิต ได้แก่ 55-70 ปี
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ และไม่ต้องแถลงข้อมูลสุขภาพ
 • อายุ 55-60 ปี ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีส่งท้ายก่อนเกษียณได้ ตามข้อกำหนดกรมสรรพากร
 • เลือกชำระรายเดือนได้นานถึง 12 เดือน
 • ชำระแบบรายปีถูกกว่า 7-8%
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันชีวิต ตั้งแต่ปีแรกที่สมัคร คงที่จนถึงอายุ 90 ปี
 • การรับผลประโยชน์ในกรณีต่าง ๆ

กรณีเสียชีวิตในปีที่ 1-2

 • หากเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วคืน + เงินเพิ่ม 2% ของค่าเบี้ยที่ชำระมาแล้ว
 • หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วคืน + เงินเพิ่ม 2% ของค่าเบี้ยที่ชำระมาแล้ว + เงินเอาประกันภัย 100%

กรณีเสียชีวิตในปีที่ 3 เป็นต้นไป: รับเงินเอาประกันชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีมีชีวิตอยู่: รับเงินเอาประกันชีวิต 100% เมื่ออายุครบ 90 ปี

 • รายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้น / ผลประโยชน์การรักษาและการจ่ายผลประโยชน์เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • การพิจารณารับประกันชีวิต ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 1. กรมธรรม์นี้เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ โดยการชำระเบี้ยประกันชีวิตจะเป็นแบบแบ่งจ่ายรายงวด โดยผู้เอาประกันชีวิตสามารถเลือกการแบ่งชำระเบี้ยประกันชีวิตเป็นแบบรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน กรณีลูกค้าชำระเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ความคุ้มครองจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กรณีลูกค้าขาดการชำระเบี้ยประกันชีวิตตามงวดที่เลือก เงื่อนไขให้เป็นไปตามข้อ 2 การชำระเบี้ยประกันชีวิต และการให้ความคุ้มครอง​
 2. การชำระเบี้ยประกันชีวิต และการให้ความคุ้มครอง​
  1. เบี้ยประกันชีวิตของงวดแรกต้องชำระทันที และชำระต่อเนื่องกันไปทุกงวดภายในระยะเวลาตามรายงวดที่เลือก​
  2. ในกรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตไม่ได้ชำระเบี้ยประกันชีวิตงวดแรกตามข้อ 2.1 ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ไม่มีผลบังคับ​
  3. กรมธรรม์นี้มีระยะเวลาการผ่อนผันการชำระเบี้ย 31 วัน นับจากงวดล่าสุดที่ถึงรอบการชำระเบี้ย​
  4. ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผันตามข้อ 2.3 กรมธรรม์นี้ย่อมขาดอายุ นับแต่วันถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย เว้นแต่กรณีที่กรมธรรม์จะมีผลบังคับโดยข้อกำหนดอื่นในกรมธรรม์นี้​
 3. กรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตมีการเรียกร้องผลประโยชน์ ก่อนที่จะชำระเบี้ยประกันชีวิตครบทุกงวด บริษัทจะหักเบี้ยประกันชีวิตของเดือนที่ค้างชำระอยู่ออกจากผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นที่ผู้ได้รับความคุ้มครองจะได้รับ จากนั้นกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นอันสิ้นสุดความคุ้มครอง

ให้คุณเปรียบเทียบเบี้ยประกันทุกประเภท จาก บริษัทชั้นนำ

ประกันภัยรถยนต์

ประกันสุขภาพ

ประกันบ้าน

และอื่นๆ

บริการง่าย สะดวก
emp

เรามีพนักงานกว่า 700 คน พร้อมบริการด้วยใจ ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ

มั่นใจได้
emp-all

SILKSPAN เปิดให้บริการมา 23 ปี มีลูกค้าใช้บริการแล้วกว่า 4 ล้านราย

มืออาชีพ
ceo

“ผมก่อตั้งบริษัทจากความรู้สึกในฐานะลูกค้าที่อยากได้บริการทางการเงิน ที่เปรียบเทียบง่ายๆ เหมือนการซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปด้วยตัวเอง”

3 เหตุผลทำประกันออนไลน์อย่างมั่นใจกับ SILKSPAN

silkspan23years

ประสบการณ์ในธุรกิจ
ประกัน และการเงิน
มากกว่า 23 ปี

silkspangood

มีผู้ติดตาม Fanpage กว่า
2 ล้านราย

silkspanmoney

ยอดขายประกัน
1,500 ล้าน ต่อปี

benefits-footer-icon

(นายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5/2543)

รีวิวความไว้วางใจจากลูกค้าของเรา

สาระน่ารู้เกี่ยวกับประกันภัย

4 ข้อดีของการต่อประกันบริษัทเดิม

ข้อแตกต่างระหว่างซ่อมอู่ ซ่อมห้าง ที่หลายคนอาจเข้าใจผิด เช่น มาตรฐานการซ่อม การเลือกอะไหล่ ซิลค์สแปนขอเคลียร์ปัญหาคาใจเรื่องนี้ เพื่อให้คุณเลือกทำประกันรถยนต์ที่เหมาะกับตัวเองค่ะ

5 ข้อห้ามใช้รถ ประกันไม่รับเคลม

ประกันรถยนต์ไม่ได้คุ้มครองการใช้รถในทุกกรณี หากใช้รถผิดเงื่อนไขประกันไม่รับเคลม คลิปนี้มีคำตอบมาบอกกันค่ะ

4 ขั้นตอนง่ายๆ ช่วยประหยัดเบี้ยประกันรถยนต์ 5,000 บาท

เทคนิคประหยัดเบี้ยประกันรถยนต์ที่คุณอาจยังไม่รู้ ลดเบี้ยสูงสุดได้ 5,000 บาท ช่วยให้คุณซื้อประกันที่ชอบ เลือกที่ใช่ ในราคาที่คุณกำหนดได้

รับประกันโดย

“เช็คเบี้ยประกันรถฟรี 24 ชม.”

กำลังโหลด