SILKSPAN

จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

จองคิวต่อใบขับขี่ล่วงหน้าด้วย แอปฯ DLT Smart Queue เพื่อความสะดวกสบายในการทำใบขับขี่, ต่ออายุใบอนุญาต, ชำระภาษีรถ และการขอใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถเลือกวันเข้ารับบริการได้ มีการแจ้งให้ทราบว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิว

อัปเดท: เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จำเป็นต้องอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ก่อน ถึงจะสามารถจองคิวออนไลน์ได้ โดยเริ่มจองได้ตั้งวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป


ขั้นตอนการจองคิว ผ่าน แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

 1. ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
  DLT Smart Queue
  ดาวน์โหลดได้ที่นี่ : IOS, Android
 2. เข้าสู่ระบบ
  ให้เลือก “บัตรประชาชน” > กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อสมัครใช้งาน > สร้างรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ
  เข้าสู่ระบบ
 3. เลือกสำนักงานขนส่งที่ต้องการจองคิวต่อใบขับขี่
  เลือกสำนักงานขนส่งที่ต้องการจองคิวต่อใบขับขี่
 4. เลือกประเภทงานบริการเป็น “งานใบอนุญาต”
  เลือกประเภทงานบริการเป็น งานใบอนุญาต
 5. เลือกประเภทงานที่ต้องการเข้ารับบริการ
  เช่น ต่อใบขับขี่ 5 ปีเป็น 5 ปี หรือ 2 ปีเป็น 5 ปี
  เลือกประเภทงานที่ต้องการเข้ารับบริการ
 6. เลือกวันที่ต้องการต่อใบขับขี่
  เลือกวันที่ต้องการต่อใบขับขี่
 7. เลือกเวลาที่ต้องการจอง
  จากนั้นกดยืนยันการจอง > แค็ปหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้แสดงกับเจ้าหน้าที่
  เลือกเวลาที่ต้องการจอง

วิธียกเลิกการจอง

กดที่ไอคอนมุมซ้ายล่าง > เลือกหัวข้อ “ยกเลิกการจองนี้”

ยกเลิกการจอง

หมายเหตุ :
1. เริ่มจองได้ตั้งวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
2. ต้องไปติดต่อก่อนเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
3. เตรียมเอกสารให้เรียบร้อย (เอกสารที่ต้องใช้)
4. หากไม่มาติดต่อภายในวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
5. โปรดแต่งกายสุภาพกำลังโหลด