SILKSPAN

ต่อใบขับขี่รถยนต์ 2564 ใช้เอกสารอะไรบ้าง เสียเงินกี่บาท

เอกสารต่อใบขับขี่ 2564

หลายคนสงสัยว่า ต่ออายุใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี หรือ 5 ปี เป็น 5 ปี ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ต้องอบรมหรือไม่ มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ต่อล่วงหน้าได้กี่วัน แล้วถ้าขาดต่อต้องทำอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบให้ มาดูกันเลย

อัปเดท การขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกประเภท ต้องมีใบรับรองแพทย์ มีผลบังคับใช้วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ต่ออายุใบขับขี่แบบ 2 ปี เป็น 5 ปี

เอกสารที่ต้องใช้

 1. ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 2. บัตรประชาชนฉบับจริง
 3. ใบรับรองแพทย์ ที่ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  • ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว เหลือง แดง)
  • ทดสอบสายตาทางลึก
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง
  • ทดสอบปฎิกิริยาเท้า โดยการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
 3. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

ค่าใช้จ่าย

 • 505 บาท (ค่าใบขับขี่ 500 บาท + ค่าคำขอ​ 5 บาท)

กรณีต่อใบขับขี่ล่วงหน้า

เจ้าของรถยนต์สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน (อัปเดทล่าสุด 1 เม.ย. 64)

กรณีขาดต่อ

 • กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่
 • กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนอบรม / ทดสอบข้อเขียน / ทดสอบขับรถ

ต่ออายุใบขับขี่แบบ 5 ปี เป็น 5 ปี

เอกสารที่ต้องใช้

 1. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
 2. บัตรประชาชนฉบับจริง
 3. ใบรับรองแพทย์ ที่ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  • ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว เหลือง แดง)
  • ทดสอบสายตาทางลึก
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง
  • ทดสอบปฎิกิริยาเท้า โดยการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
 3. อบรม 1 ชั่วโมง (อบรมออนไลน์ กดอ่านได้ที่นี่)
 4. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

ค่าใช้จ่าย

 • 505 บาท (ค่าใบขับขี่ 500 บาท + ค่าคำขอ​ 5 บาท)

กรณีต่อใบขับขี่ล่วงหน้า

เจ้าของรถยนต์สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน (อัปเดทล่าสุด 1 เม.ย. 64)

กรณีขาดต่อ

 • กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่
 • กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติขับรถใหม่ รวมถึงใช้เอกสารต่อใบขับขี่อย่างใบรับรองพทย์ที่ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน

เพิ่มเติมขอบคุณข้อมูลจาก : sanook.com

SILKSPAN

กำลังโหลด