SILKSPAN

ไม่มีใบขับขี่ ใบขับขี่หมดอายุ ปรับเท่าไหร่ 2564

ไม่มีใบขับขี่ ใบขับขี่หมดอายุ 2564

หลายคนสงสัยว่าขับรถแล้วไม่มีใบขับขี่ หรือใบขับขี่หมดอายุต้องจ่ายค่าปรับเท่าไหร่ วันนี้เรามีอัปเดตค่าปรับล่าสุด ปี 2564 มาบอกกัน

เสียค่าปรับเท่าไหร่

  • ไม่พกใบขับขี่ หรือไม่แสดงใบขับขี่ เสียค่าปรับ 200 บาท
  • ใบขับขี่หมดอายุ เสียค่าปรับสูงสุด 2,000 บาท

ใบหมดอายุช่วงโควิดทำอย่างไร

ทั้งนี้ผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุในช่วงโควิด จะได้รับการผ่อนผันให้สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

สำหรับผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ในระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน

กรณีหมดอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ หากเป็นใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หมดอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ


เพิ่มเติม


ประกันรถยนต์ชั้น 1 ผ่อนได้สบายๆ

คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ รถหาย, ไฟไหม้, น้ำท่วม, ผิดถูกรับผิดชอบทุกกรณี


SILKSPAN

กำลังโหลด