SILKSPAN

เทคนิคในการขับรถให้ปลอดภัย มีหลักการอยู่ 5 ข้อ

5 เทคนิคการขับรถให้ปลอดภัย

การขับรถให้ปลอดภัยนอกจากตัวรถจะต้องสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหาย มีประสิทธิภาพแล้ว ผู้ขับนั้นเป็นตัวแปรสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นผู้ที่ควบคุมรถ ผู้ขับแต่ละคนก็มีเทคนิคในการขับรถเป็นของตัวเอง แต่วันนี้เรามีเทคนิคพื้นฐานมาแนะนำ

กรมการขนส่งทางบกมีข้อแนะนำในการขับรถให้ปลอดภัยทั้งหมด 5 ข้อดังต่อไปนี้

 • 1. มองไกล

  มองไกลในที่นี้ หมายถึงการมองเลยไปถึงรถคันที่อยู่ข้างหน้า ของรถคันหน้าเราอีกที เพื่อให้สามารถเบรกได้ทันหากมีการเบรกกะทันหัน

 • 2. มองภาพกว้าง 360 องศา

  ผู้ขับควรมองทั้งหน้า ซ้าย ขวา หลัง ล่าง และมองกระจกทุกๆ 5 - 8 วินาที รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆ รถของเรา เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงจากทุกทิศทาง และทิ้งระยะห่างจากคันหน้าอย่างน้อย 3-4 วินาที

 • 3. สอดส่ายสายตาตลอดเวลา

  ไม่มองจุดใดจุดหนึ่งนานเกินไป (ไม่เกิน 2 วินาที) เพราะจะทำให้เรามองไม่เห็นรถคันอื่นที่อาจแทรกมาได้

 • 4. สร้างพื้นที่ว่างให้ตัวเอง

  หากเป็นไปได้ ให้พยายามให้มีช่องว่างรอบๆ รถของเรา เพื่อให้สามารถหลบหลีกได้ทัน หากมีรถคนอื่นเบียดเข้ามา หรือเบรกกะทันหัน

 • 5. ให้สัญญาณล่วงหน้า

  หากคุณต้องการที่จะเลี้ยว เปลี่ยนเลน หรือหยุด ควรให้สัญญาณแก่รถคันอื่นก่อน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ


เพียงเท่านี้ ก็สามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวคุณ และผู้อื่นได้แล้ว


SILKSPAN

กำลังโหลด