SILKSPAN

รถสีลอก เคลมประกันได้มั้ย

เจ้าของรถส่วนใหญ่มักจะให้ความใส่ใจกับสีรถอยู่แล้ว โดยเฉพาะรถใหม่ๆ ที่เพิ่งซื้อมาได้ไม่นาน หลายๆ คนก็ซื้อประกันเพื่อที่จะได้เคลมได้สะดวกหากเกิดอุบัติเหตุ และกระทบต่อสี

โดยปกติเมื่อเกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี เมื่อเราเรียกประกันมา ไม่ว่าประกันชั้นไหน ประกันก็จะคุ้มครองส่วนที่เสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น แล้วจัดการจ่ายค่าซ่อมในส่วนนั้นเพื่อให้รถกลับมาใช้งานได้ปกติ แต่ถ้าหากเจ้าของต้องการทำสีใหม่ด้วย ก็ต้องแจ้งประกัน ซึ่งเจ้าของอาจจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก และส่วนที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานก็ไม่อยู่ในส่วนที่ประกันจะคุ้มครอง

ดังนั้นหากอยู่ๆ สีรถลอก นั่นแปลว่าประกันจะไม่คุ้มครองเนื่องจากไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ เพราะอาการสีลอกอาจเกิดจากการใช้งาน อายุของสีรถ หรือการทำสีที่ไม่ได้คุณภาพ ถ้าหากเพิ่งทำสีมา เราขอแนะนำให้คุยกับศูนย์ หรืออู่ที่ทำเพื่อซ่อมสีทันที


SILKSPAN

กำลังโหลด