SILKSPAN

ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ และจักรยานยนต์ ปี 2564 พร้อมเฉลย

ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ ปี 2564

แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ ปี 2564 พร้อมเฉลย ไฟล์ PDF ครอบคลุมทุกหมวด ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์กับจักรยานยนต์เป็นข้อสอบชุดเดียวกัน โดยในการสอบใบขับขี่จะมีคำถามทั้งหมด 50 ข้อ ซึ่งผู้สอบต้องทำข้อสอบให้ได้ 45 ข้อขึ้นไป หรือ 90% ถึงจะผ่านการทดสอบ

เลือกหมวดหมู่ข้อสอบใบขับขี่

  1. หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
  2. หมวดกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
  3. หมวดเครื่องหมายพื้นทาง
  4. หมวดป้ายบังคับ
  5. หมวดป้ายเตือน
  6. หมวดป้ายแนะนำ
  7. หมวดมารยาทและจิตสำนึก
  8. หมวดเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
  9. หมวดการบำรุงรักษารถ

สอบใบขับขี่รถยนต์ ภาคปฏิบัติต้องทำอย่างไรบ้าง?

ขั้นตอนการสอบใบขับขี่รถยนต์ภาคปฏิบัติ กดอ่านได้ที่นี่


สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ครั้งแรก มีขั้นตอนอะไรบ้าง?

ขั้นตอนสอบใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ กดอ่านได้ที่นี่


บทความที่เกี่ยวข้อง


ประกันรถยนต์ชั้น 1 ผ่อนได้สบายๆ

คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ รถหาย, ไฟไหม้, น้ำท่วม, ผิดถูกรับผิดชอบทุกกรณี


SILKSPAN

กำลังโหลด