SILKSPAN

ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ และจักรยานยนต์ ปี 2564 พร้อมเฉลย

ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ ปี 2564

แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ ปี 2564 พร้อมเฉลย ไฟล์ PDF ครอบคลุมทุกหมวด ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์กับจักรยานยนต์เป็นข้อสอบชุดเดียวกัน โดยในการสอบใบขับขี่จะมีคำถามทั้งหมด 50 ข้อ ซึ่งผู้สอบต้องทำข้อสอบให้ได้ 45 ข้อขึ้นไป หรือ 90% ถึงจะผ่านการทดสอบ

เลือกหมวดหมู่ข้อสอบใบขับขี่

  1. หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
  2. หมวดกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
  3. หมวดเครื่องหมายพื้นทาง
  4. หมวดป้ายบังคับ
  5. หมวดป้ายเตือน
  6. หมวดป้ายแนะนำ
  7. หมวดมารยาทและจิตสำนึก
  8. หมวดเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
  9. หมวดการบำรุงรักษารถ

สอบใบขับขี่รถยนต์ ภาคปฏิบัติต้องทำอย่างไรบ้าง?

ขั้นตอนการสอบใบขับขี่รถยนต์ภาคปฏิบัติ กดอ่านได้ที่นี่


บทความที่เกี่ยวข้อง


แจกฟรี! ประกันชีวิต COVID-19

สมัครก่อน รับสิทธิ์ก่อน คุ้มครองนาน 60 วัน


SILKSPAN

กำลังโหลด