SILKSPAN

ขยายเวลายื่นภาษีบุคคลถึง 31 ส.ค. 2563

ขยายเวลายื่นภาษีบุคคลถึง 30 มิ.ย. 2563

คณะรัฐมนตรี มีมติขยายเวลายื่นภาษีได้บุคคลธรรมดา ทั้งการยื่นภาษีแบบออนไลน์และการยื่นภาษีแบบกระดาษที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2563

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.มติเห็นชอบมาตรการขยายเวลายื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ ภ.ง.ด. 90/91 ทั้งการยื่นภาษีแบบออนไลน์และการยื่นภาษีแบบกระดาษที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา จากเดิมจะสิ้นสุดภายในเดือนมิถุนายน เปลี่ยนเป็นสิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เสียภาษี

ทั้งนี้ ในส่วนของผู้เสียภาษีที่ต้องการขอคืนภาษียังสามารถยื่นแบบชำระภาษีเข้ามาได้ตลอด โดยปีนี้ผู้ที่ยื่นภาษีเร็วจะได้ภาษีคืนเร็ว หากเอกสารครบถ้วน ซึ่งเวลานี้มีผู้ขอคืนภาษีเข้ามาแล้วกว่า 7 แสนราย และได้เงินคืนไปแล้วกว่า 5 แสนราย หรือ 73% ของผู้ที่ขอคืนทั้งหมด ซึ่งกรมสรรพากรใช้ระยะเวลาเฉลี่ยในการคืนภาษีประชาชนอยู่ที่ 3-7 วัน โดยเป็นการคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์มากกว่า 90% เนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็วกว่า

ขอบคุณข้อมูลจาก : springnews

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ผ่อนได้สบายๆ

คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ รถหาย, ไฟไหม้, น้ำท่วม, ผิดถูกรับผิดชอบทุกกรณี


SILKSPAN

กำลังโหลด