คุ้มครองทันทีตลอด 24 ชม. หลังชำระเงิน*
คุ้มครองเป็นประเภท 5 แบบเคลมสด รถชนรถ
จนกว่าทางบริษัทแจ้งงานได้สำเร็จ (เอกสารครบ+ตรวจสภาพรถผ่าน)
เลือกวิธีชำระเงิน