ประกันรถยนต์ชั้น2+ เริ่มต้มเพียงแค่ 609 บาท

ไม่ยอมเปลี่ยนเป็นป้ายขาว ผิดกฎหมายไหม?


ไม่ยอมเปลี่ยนเป็นป้ายขาว ผิดกฎหมายไหม

      ป้ายแดง คือ ป้ายทะเบียนชั่วคราวที่ได้มาตอนที่ซื้อรถใหม่เพื่อรอทะเบียนเป็นป้ายขาว จะสามารถใช้งานอย่างถูกกฎหมายได้เพียง 30 วันเท่านั้น และจะต้องเปลี่ยนเป็นป้ายขาวทันที

 

“ผิดกฎหมาย” หากใช้ป้ายแดงเกินกำหนด

      มีหลายเหตุผลที่คนไม่ยอมเปลี่ยนเป็นป้ายขาว หรือเรียกว่า “ลากป้าย” ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดว่าเท่ ได้อวดว่ารถใหม่ตลอดเวลา หรือไม่ยอมจดเป็นป้ายขาวเพราะเวลาขายต่อ ปีรถจะได้ใหม่ขึ้นตามปีที่จดทะเบียนทำให้ได้ราคาดี แต่ที่แย่ไปกว่านั้นคือ ลากป้ายกันเป็นปีๆ เพื่อเลี่ยงภาษี ทำให้รัฐสูญเสียเงินที่จะต้องนำไปใช้สร้างหรือซ่อมบำรุงถนน

      ไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามการลากป้ายนั้นถือว่าผิดกฎหมาย พระราชบัญญัติจราจร การใช้ป้ายแดงเกินกำหนดมีโทษปรับถึง 10,000 บาท

 

สิ่งที่ควรรู้ เมื่อขับรถป้ายแดง

1. รถป้ายแดง ไม่สามารถวิ่งในตอนกลางคืนได้

      ตามกฎหมายระบุไว้ว่า รถป้ายแดงสามารถวิ่งได้แค่ในช่วงตอนกลางวัน คือตอนพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกเท่านั้น (ไม่ใช่ 06.00 น. – 18.00 น.) ห้ามวิ่งตอนกลางคืนเด็ดขาด แต่ปัจจุบันอาจมีการอนุโลมเนื่องจากสภาพการจราจรที่ติดขัด

      สาเหตุที่ไม่อนุญาตให้รถป้ายแดงวิ่งในเวลากลางคืนเพราะ ในตอนกลางคืนการมองเห็นหมายเลขทะเบียน และตัวหนังสือนั้นยากกว่าตอนกลางวัน การสะท้อนแสงทำได้ไม่ดีเท่าป้ายขาว เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ชนแล้วหนี จะยากต่อการติดตาม และหากมีเหตุโจรกรรม คนร้ายสามารถเปลี่ยนเป็นป้ายขาว หรือใช้รถป้ายแดงในการก่อเหตุได้

      แต่หากจำเป็นใช้รถเวลากลางคืน จะต้องขออนุญาตจากนายทะเบียน และเซ็นยืนยันกำกับ เพื่อใช้เป็นการหลักฐานยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

หากถูกตรวจจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ไม่มีเอกสารจะถือว่าผิดกฎหมาย มีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท

2. รถป้ายแดง ไม่สามารถวิ่งข้ามเขต-ข้ามจังหวัดได้

      รถป้ายสามารถวิ่งได้แค่ในเขตจังหวัดที่ระบุอยู่บนป้ายเท่านั้น แต่หากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถข้ามเขต ให้ทำเรื่องขออนุญาตจากนายทะเบียน ขอหลักฐานรวมถึงเอกสารพร้อมลายเซ็นต์ของนายทะเบียน และยังต้องลงบันทึกรายการในคู่มืออย่างละเอียด มีการกำหนดวันที่ไปกลับอย่างชัดเจน

หากถูกตรวจจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ไม่มีเอกสารจะถือว่าผิดกฎหมาย มีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท

 

ล็อคราคา ต่อประกันชั้น 1 ล่วหน้าก่อนหมดอายุ

 

3. ควรบันทึกการใช้รถลงในสมุดคู่มือ และพกติดรถอยู่เสมอ

      ผู้ที่ใช้รถป้ายแดงจะต้องพก และลงบันทึกในสมุดคู่มือเสมอ โดยลงชื่อผู้ขับ ชื่อรถ หมายเลขตัวรถ หมายเลขเครื่องยนต์ ระยะเวลาการใช้รถ และจุดหมายปลายทางที่จะไป หรืออื่นๆ ในสมุด เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาเวลาเจอด่านตรวจ

หากถูกเรียกตรวจสอบแล้วไม่มีสมุดคู่มือมาด้วย จะมีความผิด มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ถ้าหากทำสมุดหายสามารถขอได้ใหม่ที่กรมการขนส่งทางบก

4. เอกสารที่ใช้จดทะเบียนเป็นป้ายขาว

      ผู้ขับขี่สามารถใช้เวลายื่นจดทะเบียนภายในระยะเวลาเพียง 1 วัน ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ อาคาร 2 กรมการขนส่งทางบก หรือที่ฝ่ายทะเบียนรถขนส่ง หรืองานทะเบียน สำนักงานขนส่งจังหวัด โดยเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ดังนี้

1. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, บัตรประจำตัวและสำเนา

2. หนังสือแจ้งจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาเช่าซื้อ ฯลฯ

3. หลักฐานการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

4. แบบคำขอจดทะเบียนรถ รวมทั้งหนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)

5. เงินค่าธรรมเนียม ได้แก่ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถใหม่ 315 บาท, ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท, ป้ายทะเบียนรถ ป้ายละ 100 บาท และค่าธรรมเนียมอัตราภาษีประจำปีของรถแต่ละประเภท

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : thairath, mthai


เขียนโดย : SILKSPAN ADVISOR
เผยแพร่วันที่ : 06/12/2022
โปรโมชั่นแนะนำ
Staff Call Center
“เช็กเบี้ยประกันรถ เซฟกว่าเดิม 30%”