ประกันรถยนต์ชั้น2+ เริ่มต้มเพียงแค่ 609 บาท

ชำระภาษีออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax


ชำระภาษีออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax

        สำหรับการต่อภาษี และชำระภาษีรถที่ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องทำทุกปี นอกจากการชำระค่าภาษีผ่านหลากหลายช่องทาง และนอกจากจะสามารถทำการ “ชำระผ่านทางออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของกรมการขนส่ง” ได้แล้ว ในปัจจุบันก็สามารถต่อภาษีง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน พร้อมรอรับเอกสารที่บ้านได้เลย วันนี้ SILKSPAN มาแนะนำวิธีการชำระผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณ

 

ประเภทรถยนต์ที่สามารถต่อภาษีรถยนต์ผ่านทางแอปพลิเคชันได้

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)
 • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)
 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รย.12)

 

ข้อมูลที่ต้องเตรียมสำหรับการต่อภาษีรถยนต์ผ่านทางแอปพลิเคชัน

 • ข้อมูลทะเบียนรถ : เลขทะเบียน และจังหวัด
 • ข้อมูลประกันภัยภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. ที่มีวันสิ้นอายุความคุ้มครองไม่น้อยกว่า 90 วัน

        รถยนต์ที่สามารถต่อภาษีรถยนต์ผ่านแอป DLT Vehicle Taxได้ จะสามารถชำระค่าภาษีได้ล่วงหน้าวันหมดอายุ 90 วัน หรือ 3 เดือนเท่านั้น หากระยะเวลาวันหมดอายุมากกว่านั้น จะไม่สามารถต่อภาษีได้

 

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เบี้ยเริ่มต้นที่ 750 บาท

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนต่อภาษีรถยนต์ผ่านทางออนไลน์

1.1 ทำการโหลดแอปพลิเคชัน

ต่อภาษีรถยนต์ผ่านทางออนไลน์ทาง DLT Vehicl Tax

ช่องทางในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax

 

1.2 ลงทะเบียน

ต่อภาษีรถยนต์ผ่านทางออนไลน์ทาง DLT Vehicl Tax

ทำการกรอกข้อมูลของผู้ที่จะชำระภาษีรถ

 1. กรอกชื่อ – นามสกุล
 2. อีเมล (สำหรับการรับรหัส OTP ยืนยันตนเอง)
 3. เลขประจำตัวประชาชน
 4. เบอร์โทรศัพท์

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “กดเพื่อรับรหัส OTP”

 

1.3 กรอกรหัส OTP

ต่อภาษีรถยนต์ผ่านทางออนไลน์ทาง DLT Vehicl Tax

    หมายเลข OTP จะทำการส่งผ่านอีเมลที่ระบุเอาไว้ ให้ทำการตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่ระบุ และทำการกรอกรหัส OTP ที่ได้รับเพื่อยืนยันตัวตน

        หากไม่ได้รับรหัส OTP สามารถกดปุ่ม “ขอรหัส OTP ใหม่” เพื่อให้ระบบทำการส่งรหัสมาให้ใหม่อีกครั้ง

 

1.4 กรอก PIN CODE 6 หลัก

ต่อภาษีรถยนต์ผ่านทางออนไลน์ทาง DLT Vehicl Tax

    ตั้งรหัสผ่าน และกรอกรหัส PIN CODE 6 หลัก แล้วทำการกรอกรหัสยืนยันอีกครั้ง สำหรับเป็นรหัสผ่านในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ในครั้งถัดไป

 

1.5 เลือกรูปแบบการชำระ

ต่อภาษีรถยนต์ผ่านทางออนไลน์ทาง DLT Vehicl Tax

    ทำการเลือกรูปแบบในการชำระ และต่อภาษีรถยนต์ ซึ่งสามารถเลือกได้ทั้งแบบการ “ชำระภาษีรถตนเอง” และ “ชำระภาษีแทนเจ้าของรถ”

 

1.6 กรอกเลขประจำตัวประชาชน

ต่อภาษีรถยนต์ผ่านทางออนไลน์ทาง DLT Vehicl Tax

    กรอกของตนเอง หรือเจ้าของรถ คันที่จะทำการชำระภาษีรถยนต์แทน

 

2. เลือกประเภทของรถ

ต่อภาษีรถยนต์ผ่านทางออนไลน์ทาง DLT Vehicl Tax

    เลือกประเภทของรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ที่ต้องการจะชำระภาษี

 

3.กรอกเลขทะเบียนรถ

ต่อภาษีรถยนต์ผ่านทางออนไลน์ทาง DLT Vehicl Tax

    เมื่อเลือกประเภทเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการกรอกเลขทะเบียนรถ และจังหวัดตามป้ายทะเบียนของรถยนต์คันที่ต้องการจะต่อ และชำระภาษีรถ

 

4. บันทึกข้อมูลประกันภัยรถ (พ.ร.บ.)

ต่อภาษีรถยนต์ผ่านทางออนไลน์ทาง DLT Vehicl Tax

    กรอก และบันทึกข้อมูล

 • ชื่อบริษัทประกันภัย
 • เลขที่กรมธรรม์
 • วันสิ้นสุดความคุ้มครอง

 

5.1 เลือกช่องทางการรับเอกสาร

ต่อภาษีรถยนต์ผ่านทางออนไลน์ทาง DLT Vehicl Tax

    สามารถเลือกรับเอกสารได้ทั้งทางการ “พิมพ์เครื่องหมายฯ ที่ตู้ KIOSK” หรือเลือกเป็นการ “ส่งผ่านไปรษณีย์”

 

5.2 บันทึกข้อมูลสำหรับจัดส่ง

ต่อภาษีรถยนต์ผ่านทางออนไลน์ทาง DLT Vehicl Tax

สำหรับผู้ที่เลือกการรับเอกสารทางไปรษณีย์

 •     กรอกข้อมูลที่อยู่สำหรับการจัดส่ง หากกดบันทึกแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้

สำหรับผู้ที่เลือกพิมพ์เครื่องหมายที่ตู้ KIOSK

 •     สามารถนำ QR CODE ไปพิมพ์ได้ที่ตู้ KIOSK

 

6. รายละเอียดการชำระเงิน

ต่อภาษีรถยนต์ผ่านทางออนไลน์ทาง DLT Vehicl Tax

    ตรวจสอบข้อมูลของการชำระภาษีรถยนต์ให้ถูกต้องก่อนทำการชำระ

 

7.1 เลือกช่องทางการชำระเงิน

ต่อภาษีรถยนต์ผ่านทางออนไลน์ทาง DLT Vehicl Tax

หากเลือกชำระผ่าน “QR CODE”

    สามารถ Save รูปเพื่อนำไปชำระผ่านทาง Mobile Banking ของธนาคารที่มี

หากเลือกชำระผ่าน “App SCB”

    จะเป็นการกดเพื่อไปทำการจ่ายบิลอัตโนมัติผ่านทาง App SCB Easy

 

7.2 ชำระภาษีรถ

ต่อภาษีรถยนต์ผ่านทางออนไลน์ทาง DLT Vehicl Tax

    ชำระภาษีรถยนต์ ตามช่องทางการชำระที่ได้ทำการเลือก

 

8. รายละเอียดชำระภาษีของคุณ

ต่อภาษีรถยนต์ผ่านทางออนไลน์ทาง DLT Vehicl Tax

    เมื่อทำการชำระเสร็จสิ้น จะแสดงหน้าต่าง “สิ้นสุดการทำรายการ” และ “สามารถตรวจสอบประวัติการทำรายการ” ได้

 

9. ตรวจสอบประวัติการชำระ

ต่อภาษีรถยนต์ผ่านทางออนไลน์ทาง DLT Vehicl Tax

    เมื่อได้ทำการชำระเสร็จสิ้น สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ได้ทำการชำระเสร็จสิ้นแล้ว สามารถตรวจสอบวัน และเวลาที่ทำการต่อภาษีได้

 

10.รอรับเอกสาร

ต่อภาษีรถยนต์ผ่านทางออนไลน์ทาง DLT Vehicl Tax

หากเลือกรับเอกสารผ่านทางไปรษณีย์

 • สามารถรอรับเอกสารตามที่อยู่ที่กรอกไว้ได้เลย

หากเลือกพิมพ์เครื่องหมายผ่ายทางตู้ KIOSK

 • นำ QR CODE ไปพิมพ์เครื่องหมายได้ที่ตู้ KIOSK ตามตำแหน่งที่ต้องการได้
 • สามารถกดดูตำแหน่งของตู้ที่ให้บริการได้ที่ปุ่ม “ตำแหน่งตู้ภาษี” ที่ด้านขวาล่าง เพื่อทำการพิมพ์เครื่องหมาย และเอกสารได้ตามตู้ที่สะดวก

 

ต่อภาษีรถยนต์ผ่านทางออนไลน์ทาง DLT Vehicl Tax

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเมื่อใช้ระบบออนไลน์

 • ค่าจัดส่งเอกสาร รายการละ 32 บาท
 • ค่าธรรมเนียมธนาคาร รายการละ 20 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร (กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต) ร้อยละ 2 รวม VAT 7% ของค่าธรรมเนียม

 

ชำระผ่านช่องทางอื่น ได้ทางไหนบ้าง

สามารถดูช่องทางการชำระช่องทางอื่นๆได้ที่…

    เพียงเท่านี้คุณก็สามารถต่อภาษี และชำระค่าภาษีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด สามารถต่อได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เพียงแค่ต่อภาษีผ่านแอป DLT Vehicle Tax และถ้าต้องการต่ออายุประกัน สามารถเช็กเบี้ยประกันรถยนต์ พร้อมบริการดำเนินเรื่อง พ.ร.บ. รถยนต์ได้ง่ายๆ สะดวกสบายกับ SILKSPAN ได้เช่นกัน

 


เขียนโดย : CarWheelEyes
เผยแพร่วันที่ : 15/06/2022
โปรโมชั่นแนะนำ
Staff Call Center
“เช็คเบี้ยกับเราซิคะ”