ประกันรถยนต์ชั้น2+ เริ่มต้มเพียงแค่ 609 บาท

ป้ายทะเบียนรถหาย ทำอย่างไร


ป้ายทะเบียนรถหาย ทำอย่างไร

        เมื่อรถยนต์ถูกใช้งานมาเป็นเวลานาน ก็ย่อมมีบ้างที่อะไหล่จะเสียหาย หรือชำรุด โดยเฉพาะ “ป้ายทะเบียนรถ” เหตุการณ์นี้ก็อาจเกิดขึ้นกับใครหลายคน ยิ่งในช่วงหน้าฝน การขับรถลุยน้ำที่ท่วมขังเป็นอีกสิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ป้ายทะเบียนหลุดหาย และพัดไปตามกระแสน้ำได้ บางคนอาจโชคดีตามหาป้ายทะเบียนเจอ แต่ถ้าคุณหาไม่เจอ ต้องติดต่อขอป้ายใหม่ได้อย่างไร? แล้วการขับรถโดยไม่มีป้ายทะเบียนรถนั้น ผิดกฎหมายหรือไม่ วันนี้ SILKSPAN นำสาระดีๆ มาฝากทุกคนกัน

 

ป้ายทะเบียนรถหาย แต่ยังขับรถต่อไป ผิดกฎหมายหรือไม่?

ผิดกฎหมายแน่นอน และอาจโดนค่าปรับสูงถึง 3,000 บาท ใน 2 มาตรานี้

 

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 7 ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่มิได้ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียนแผ่นป้ายเครื่องหมายเลขทะเบียน หรือป้ายประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน กฎหมายว่าด้วยรถลาก หรือกฎหมายว่าด้วยรถจ้างมาใช้ในทางเดินรถ ฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 152 ปรับไม่เกิน 1000 บาท

 

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 11 รถที่จดทะเบียนแล้วต้องมีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฝ่าฝืนมีโทษตาม มาตรา 60 ปรับไม่เกิน 2000 บาท

 

ป้ายทะเบียนรถหาย เคลมประกันได้หรือไม่

        ป้ายทะเบียนรถหายไม่สามารถเคลมบริษัทประกันภัยได้ ประกันภัยรถยนต์ให้ความคุ้มครองตัวรถ สำหรับป้ายทะเบียนรถ เจ้าของจะต้องเป็นผู้ดำเนินการขอรับป้ายทะเบียนใหม่ที่สำนักงานขนส่งด้วยตนเอง

        และความเสียหายในส่วนกรอบทะเบียนรถ จัดอยู่ในหมวดสูญหาย คุ้มครองตามที่ระบุไว้เฉพาะกรณี อันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยักยอกทรัพย์  ดังนั้น ถ้ากรอบป้ายทะเบียนหลุด และสูญหายเนื่องจากน้ำท่วม หรือลุยน้ำท่วมสูงมาก็จะไม่อยู่ในความคุ้มครองของบริษัทประกันภัยรถยนต์ด้วยนั่นเอง

        ทำป้ายทะเบียนรถใหม่ได้อย่างไร? แล้วต้องแจ้งความก่อนหรือไม่?

เมื่อป้ายทะเบียนรถหาย “ไม่จำเป็นต้องแจ้งความ” คุณสามารถติดต่อทำเรื่องขอป้ายทะเบียนใหม่ได้ที่ สำนักงานขนส่งที่รถคันดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบ และเตรียมค่าใช้จ่าย และหลักฐาน และเอกสารเพิ่มเติมขอได้เลย

 

ค่าใช้จ่ายในการขอรับป้ายทะเบียนใหม่

1.ค่าธรรมเนียมแผ่นป้าย 100 บาท

2.ค่าคำขอ 5 บาท

รวมเป็นเงิน 105 บาท ใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ ซึ่งในระหว่างที่รอนี้ ก็สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนป้ายทะเบียนเป็นการชั่วคราวไปก่อนได้อย่างสบายใจหายห่วง

 

หลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นจะต้องใช้

1.สมุดคู่มือจดทะเบียนตัวจริง

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ (กรณีเจ้าของรถต้องดำเนินการด้วยตัวเอง)

3.หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)

            และมีเอกสารเพิ่มเติมในกรณีดังนี้

 

            ถ้ารถติดไฟแนนซ์

1.หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์

2.หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ พร้อมสำเนาบัตรฯ ของผู้รับมอบอำนาจ

            ถ้าเป็นรถของนิติบุคคล

1.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม

 

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เบี้ยเริ่มต้นที่ 750 บาท

 

ในระหว่างรอป้ายใหม่ สามารถทำป้าย หรือกระดาษมาใช้ติดแทนชั่วคราวได้หรือไม่?

            คำตอบคือ ไม่สามารถทำได้ ในกรณีที่มีการใช้ป้ายทะเบียนที่ทำขึ้นมาใหม่เอง เช่น เป็นป้ายที่ทำด้วยกระดาษ, การใช้การเขียนด้วยลายมือ, การเปลี่ยนตัวเลขอารบิกเป็นเลขไทย, มีวัสดุมาปิดทับตัวอักษร หรือตัวเลข รวมไปถึงการนำไปตกแต่งลวดลาย

            การกระทำดังกล่าวเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ประกอบมาตรา 60 ฐานใช้แผ่นป้ายทะเบียนมีลักษณะไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือนำวัสดุหรือสิ่งอื่นใดมาปิดบัง หรือติดไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับแผ่นป้ายทะเบียนรถ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

            และอาจมีโทษฐานปลอมแปลงเอกสารทางราชการ และใช้เอกสารทางราชการปลอม จำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท

 

ขับรถลุยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายต้องทำอย่างไร

        เพียงเท่านี้ทุกคนก็น่าจะทราบวิธีการติดต่อขอรับป้ายทะเบียนรถใหม่ วิธีปฏิบัติ และข้อห้ามที่ไม่ควรทำเมื่อป้ายทะเบียนรถหลุดหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของใครหลายคน ไม่ว่าจะเป็นการหลุดโดยตามความเสื่อมสภาพของอะไหล่ หรือจะเป็นการขับรถลุยน้ำท่วมสูงก็เช่นกัน

 


เขียนโดย : CarWheelsEyes
เผยแพร่วันที่ : 26/07/2022
โปรโมชั่นแนะนำ
Staff Call Center
“เช็คเบี้ยกับเราซิคะ”