ระบบที่ช่วยคุณหาบริการทางการเงินจากทุกธนาคารแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ให้โอกาสอนุมัติสูงสุด รู้ผลทันที!...
 
 อาชีพ * พนักงานบริษัท    ข้าราชการ    รัฐวิสาหกิจ   
ประกอบธุรกิจส่วนตัว (สงวนสิทธิ์ไม่รับกิจการที่ต่ำกว่า 3 ปี)
 ที่ปัจจุบันทำงาน
 เกิน 4 เดือนหรือยังคะ?*
 เกิน    ไม่เกิน
 จังหวัดที่ทำงาน * กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด
 วิธีรับรายได้ * โอนเข้าบัญชี รับเป็นเงินสด/เช็ค
 ฐานเงินเดือน*      (ไม่รวม โอที, คอมมิชชั่น, ค่าน้ำมัน และอื่นๆ)      
รายการ จำนวนเงิน
1. ฐานเงินเดือนต่อเดือน ก่อนหักภาษีและค่าใช้จ่าย
1. ค่าตำแหน่ง, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ
2. รายได้อื่นๆ ที่ได้เท่ากันทุกเดือน
3. ค่าคอมมิชชั่น, เซอร์วิสชาร์ท, ค่าโอที
3. ค่าล่วงเวลา (O/T)
4. รายได้อื่นๆ ที่ไม่เท่ากันทุกเดือน
รายได้รวม
ภาระในการผ่อนชำระต่อเดือน
รายการ จำนวนเงิน
1. ผ่อนบ้าน *
2. ผ่อนรถ *
3. ผ่อนบัตรเครดิต *
4. ผ่อนสินเชื่ออื่นๆ *
 เคยมีประวัติค้างชำระกับสถาบันการเงินเกิน 2 งวดภายใน 6 เดือนหรือไม่
 มี      ไม่มี
 เบอร์มือถือ *    - - -
 เครือข่าย *   
 e-mail *
 
 คูปองจะถูกส่งให้ทางอีเมล์
เมื่อสามารถติดต่อท่านได้ทางโทรศัพท์มือถือ
 ปัจจุบันท่านมีบัตรเครดิต
 อยู่แล้วหรือไม่?
 ยังไม่มี            
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้เลขหมายโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล์ ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ ในการแจ้งผล
        ของการสมัคร ข่าวสารอื่นๆ หรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้า

ข้อมูลของท่านจะนำไปใช้ในการสมัครใช้บริการของซิลค์สแปนเท่านั้น


*หมายเหตุและรายละเอียดเงื่อนไข

จุดเด่นและโปรโมชั่นของสินเชื่อ
สมัครบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus วันนี้
ต่อที่ 1 รับฟรี บัตรกำนัล สตาร์บัคส์ มูลค่า 150 บาท *
ต่อที่ 2 รับฟรี บัตรกำนัล Big C มูลค่า 2,000 บาท*
ต่อที่ 3 พิเศษ ดอกเบี้ย 12.99% นาน 3 เดือน*
*เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร - อายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยเมื่อรวมระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้
ทั้งหมดแล้วอายุของผู้กู้จะต้องไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
(กรณีพนักงานประจำ ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์)
- รายได้ประจำขั้นต่ำ 20,000 บาท ต่อเดือน
- มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานที่สามารถติดต่อได้
- บุคคลธรรมดา อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ผ่านการตรวจสอบตามเงื่อนไขของธนาคาร
ดอกเบี้ย 26-28% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ถือบัตร
อัตราชำระคืนขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีรายการในแต่ละเดือน
แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท
วงเงินกู้ สูงสุด 1,000,000 บาท

สรุปข้อมูลสินเชื่อ
โปรโมชั่น
สิทธิประโยชน์
วงเงิน, ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียม
การชำระเงิน
เอกสาร, คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 Tag  :   ประกันภัยรถยนต์ |  บัตรเครดิต |  บัตรกดเงินสด |  สินเชื่อ |  สินเชื่อรถยนต์ |  โอนหนี้ | ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 |  ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ |  พ.ร.บ.-ต่อทะเบียน