กว่า ปี กับลูกค้ากว่า 2 ล้านราย

02-392-5500 | 8.00-19.00 น. (จ.-ส.)

วิธีประหยัดเบี้ยได้ถึง 50%

 
วิธีประหยัดเบี้ยได้ถึง 50%
ระบุชื่อผู้ขับขี่
ส่วนลด 5-20% เหมาะมากสำหรับรถขับเอง หรือใช้ไม่เกิน 2 คน กรณีผู้อื่นขับและเป็นฝ่ายผิด รับผิดชอบรถตนเองตามจริง แต่ไม่เกิน 8,000 บาท ส่วนที่เกินคุ้มครองตามปกติ  (รถตนเอง 6,000 บาท+คู่กรณี 2,000 บาท) 

ค่าเสียหายส่วนแรก (Deduct)*
ส่วนลด 1,000-5,000 บาท เหมาะมากสำหรับผู้ที่ขับขี่รถดี ไม่ค่อยได้เคลมประกันประหยัดเบี้ยได้ทันที แต่ต้องจ่ายค่าซ่อมรถตนเอง (ไม่เกิน Deduct ที่ระบุ) เมื่อเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี เท่านั้น

เงื่อนไขใหม่ของ คปภ. เริ่ม 1 มกราคม 2552 สำหรับกรมธรรม์ที่ไม่ได้ระบุค่าเสียหายส่วนแรก
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 1,000 บาท ของความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการชน หรือพลิกคว่ำ หรือกรณีที่เกิดจากการชนแต่ผู้เอาประกันไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้