กว่า ปี กับลูกค้ากว่า 2 ล้านราย

02-392-5500 | 8.00-19.00 น. (จ.-ส.)

ประกันภัยรถยนต์มีมากกว่าชั้น 1


FAQ ตารางเปรียบเทียบประกันภัยชั้น 3 , ชั้น 5 (3พิเศษ ) , ชั้น 1 Low-Cost , ชั้น 1 ปกติ
  ประเภท 3 ธรรมดา
คุ้มครองทรัพย์สินคู่กรณีเท่านั้น
ประเภท 3 พิเศษ(3+)/ ประเภท 5 (2+)
คุ้มครองกรณีเคลมสดรถชนรถเท่านั้น
ประเภท 1 Low Cost
คุ้มครองทุกกรณีเต็มรูปแบบ
ประเภท 1 ปกติ
คุ้มครองทุกกรณีเต็มรูปแบบ
ทุนประกันภัย เสียหาย(ซ่อม)
(ไม่เกินทุนประกันภัยที่ระบุในกรมธรรม์)

(ไม่เกินทุนประกันภัยที่ระบุในกรมธรรม์)

(ไม่เกินทุนประกันภัยที่ระบุในกรมธรรม์)
ทุนประกันภัย สูญหาย หรือ ไฟไหม้ ขึ้นอยู่กับระบุหรือไม่ระบุ
(ไม่เกินทุนประกันภัยที่ระบุในกรมธรรม์)

(ไม่เกินทุนประกันภัยที่ระบุในกรมธรรม์)
ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก
- ทรัพย์สิน
- กรณีบาดเจ็บ และเสียชีวิต
ความคุ้มครองบุคคลภายในรถ กรณีบาดเจ็บ และเสียชีวิต
ค่าเสียหายส่วนแรก(Deduct) กรณีเป็นฝ่ายผิด หรือ ไม่สามารถระบุคู่กรณีได้ ไม่ต้องจ่าย
(เพราะไม่คุ้มครอง)
2,000 บาท
(ไม่ทราบคู่กรณีไม่ต้องจ่าย เพราะไม่คุ้มครอง)
5,000 บาท 1,000 บาท
(หากเกิดจากการชนหรือพริกคว่ำไม่ต้องจ่าย)
หรือตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ตรวจสภาพรถก่อนรับประกันภัย ไม่ตรวจ ไม่ตรวจ ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัย ตรวจ
บริการเสริมจาก Silkspan
- รถใช้ระหว่างซ่อม หรือค่าเดินทาง 1,000 บาท
- บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.
ผ่อนชำระ 0% ได้ 10 เดือน 0% (ได้ 2 เดือน) 0% (ได้ 10 เดือน) 0% (ได้ 10 เดือน) 0% (ได้ 10 เดือน)
ราคาเบี้ยประกันภัย ทดลองคำนวณเบี้ย ฟรี! ทดลองคำนวณเบี้ย ฟรี! ทดลองคำนวณเบี้ย ฟรี! ทดลองคำนวณเบี้ย ฟรี!

* หมายเหตุ คุ้มครอง, ได้รับ ไม่คุ้มครอง, ไม่ได้รับ