สาระน่ารู้เกี่ยวกับประกันการเดินทาง

Knowledge Travel Accident Insurance

ทำไมก่อนการเดินทางทุกครั้งคุณจึงควรมีประกันการเดินทาง

ความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และจะสร้างความลำบากให้กับคุณอยู่ไม่น้อยหากเกิดขึ้น ในเวลาที่คุณอยู่ต่างประเทศ เพียงลำพัง คงเป็นที่ทราบกันดีว่าค่าครองชีพ โดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ค่อนข้างสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย ดังนั้น คงจะดีขึ้นไม่น้อยหากคุณมีผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ รวมทั้ง ติดต่อแพทย์ สถานพยาบาล จนถึงให้คำปรึกษา และดำเนินการช่วยเหลือฉุกเฉิน ให้แก่คุณได้

เหตุผลต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นคำตอบได้อย่างดีว่าทำไมก่อนเดินทางทุกครั้งคุณจึงควรมีการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Accident Insurance) สิ่งที่สำคัญคือ คุณสามารถซื้อความคุ้มครองเหล่านี้ได้โดยเสียเบี้ยประกันภัยเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคุณ

วิธีเลือกประกันการเดินทาง

 • เลือกแบบกรมธรรม์ให้เหมาะกับการเดินทาง
  • แผนเฉพาะการเดินทางแต่ละครั้ง (Single Trip) - เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางเป็นครั้งคราวและไม่บ่อยนัก
  • แผนแบบรายปี (Annual Plan) - เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางเป็นประจำในแต่ละปี ทั้งนี้แผนจะมีอายุ 365 วัน และไม่จำกัดจำนวนครั้งการเดินทาง แต่ระยะเวลาคุ้มครองสูงสุดของการเดินทางแต่ละครั้งจะไม่เกินจำนวนวันที่บริษัทประกันภัยกำหนดไว้
   ในแผนประกันภัย เช่น 60 หรือ 90 วัน/ครั้ง
 • เลือกเน้นความคุ้มครองตามความต้องการ โดยทั่วไปความคุ้มครองของประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ และ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลโดยบางกรมธรรม์จะเน้นคุ้มครองส่วนหนึ่งส่วนใด มากกว่าอีกส่วน เช่นตามตัวอย่างด้านบนจะเน้นค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ดังนั้น เลือกแบบกรมธรรม์ที่ตรงตามความต้องการของคุณ
 • เลือกแผนประกันภัยที่มีบริการที่ท่านต้องการ เช่น บางแผนมีการบริการจาก บริษัทที่ให้บริการฉุกเฉิน ซึ่งเป็นการบริการให้การปรึกษา และช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมถึงบริการขนย้ายผู้ป่วยไปยังที่ๆ ปลอดภัยหรือเพื่อรับการรักษา และในบางกรณียังสามารถ สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยคุณไม่ต้องเป็นผู้รับภาระอีกด้วย
เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
 • การซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสุขภาพก่อน
 • ควรสังเกต ข้อยกเว้นในการขอรับเงินชดเชย (Claim) แต่ละกรมธรรม์จะมีการแจ้งข้อยกเว้นในการเบิกจ่าย เช่น การกระทำที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา อายุเกินกว่าที่บริษัทประกันภัยกำหนด ฯลฯ
 • การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ อาจเบิกจ่ายในต่างประเทศได้เลย หรืออีกกรณีหนึ่งคือคุณสำรองจ่ายล่วงหน้า และนำหลักฐานการชำระเงินกลับมาเบิกจ่ายจากบริษัทประกันภัยในประเทศ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท
 • ในแผนประกันภัยบางแผนคุณอาจต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง เช่น หากเกิดการเจ็บป่วย ค่ารักษาพยาบาล ที่เกิดขึ้นทั้งหมด บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดภายในวงเงินที่คุ้มครอง โดยคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบครั้งละ 1,000 บาทเท่านั้น

ขั้นตอนการซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง ผ่าน

 • กำหนดวันเดินทางและไปกลับให้ชัดเจนและระบุจำนวนวันที่ต้องการความคุ้มครอง
 • เลือกแผนประกันภัยการเดินทางโดยพิจารณาความคุ้มครองให้เหมาะสมกับความต้องการ และเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่าย
 • กรอกใบสมัคร และทำตามขั้นตอนที่ระบุ
 • กรมธรรม์ของคุณจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล

ข้อแนะนำในการใช้ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

 • ควรพกเอกสารสำคัญบางส่วนติดตัวไปด้วยเช่น บัตรที่แนบมากับกรมธรรม์, บัตรของบริษัท
 • บัตรที่ใช้เพื่อแสดงกับโรงพยาบาลว่าบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้ รวมถึงเบอร์ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน และควรเก็บกรมธรรม์ไว้กับคนในบ้าน เช่นผู้รับผลประโยชน์
 • เมื่อเกิดเหตุขึ้นในต่างประเทศ ควรรีบติดต่อตามเบอร์ที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยในทันที ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทประกันภัยหรือตัวแทนของบริษัทเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ ประสานงาน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • ควรเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัยในกรณีที่คุณสำรองจ่ายไปก่อนในระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละบริษัท โดยส่วนใหญ่ จะอยู่ระหว่าง 45 - 90 วันหลังเกิดค่าใช้จ่าย โดยยื่นพร้อมสำเนาหรือเบอร์กรมธรรม์ หลักฐานการชำระเงิน และใบรับรองแพทย์ มีบางบริษัทให้บริการนี้ทางไปรษณีย์ด้วย
 • การใช้บริการของบริษัทที่ให้บริการฉุกเฉิน (ถ้ามีตามกรมธรรม์) ต้องทำผ่าน บริษัทที่ให้บริการฉุกเฉินเท่านั้น มิฉะนั้นคุณจะไม่สามารถ เบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้