: บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทประกันวินาศภัยระดับชั้นนำในประเทศไทย มีเบี้ยประกันภัยรับมากกว่าปีละ 2,000 ล้านบาท มีบุคคลากรมากกว่า 450 คน พร้อมให้บริการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดโดยมีสาขาและศูนย์ฯทั้งสิ้น 3 สาขาและศูนย์ฯ 8 แห่ง ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2547 บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 ทั้งระบบทุกหน่วยงานอย่างสมบูรณ์ซึ่งการได้รับการรับรองนี้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญกว่า 120 ปีที่บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศทั้งในด้านการบริการ และผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนที่สำคัญ คือ ประวัติและชื่อเสียงที่ดีมา เป็นเวลานาน และสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง อีกทั้งผู้บริหารมืออาชีพที่เคารพในกฎของบรรษัทภิบาลอย่าง เคร่งครัด พร้อมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประภันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มีประกันภัยหลายประเภททั้งประกันภัยส่วนบุคคล และในรูปของบริษัท

ประกันภัยส่วนบุคคล (Personal Line Insurance)

 • - ประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance)
 • - ประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)
 • - ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย (Liability Insurance)
 • - ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Personal Accident (PA) & Health Insurance)
 • - ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Accident Insurance)
 • - และประกันภัยอื่นๆ (Other Insurance Packages)

ประกันภัยสำหรับธุรกิจ (Commercial Line Insurance)
 • - ประกันภัยรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (Commercial Motor Insurance)
 • - ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Marine Cargo Insurance)
 • - ประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)
 • - ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม (Group PA & Health Insurance)
 • - ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance)
 • - ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
 • - ประกันภัยเครื่องจักรและวิศวกรรม (Machinery & Engineering Insurance)
 • - ประกันภัยการก่อสร้าง (Contractors All Risks Insurance)
 • - ประกันภัยเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ (Other Miscellaneous Insurance)

บริการของเรา
การบริการก่อนการขาย
 • - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างต่อเนื่อง
 • - การจัดอบรมให้ความรู้
 • - เรื่องผลิตภัณฑ์
 • - การสอบ/ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้า/ตัวแทนประกันวินาศภัย

การบริการด้านการขาย
 • - สามารถออกใบเสนอราคาโดยผ่านทางอินเทอร์เนต
 • - การขายผ่านทางโทรศัพท์ (Tele-sales and Services Centre)

การบริการหลังการขาย
 • - ศูนย์รับแจ้งเหตุโทร. 02-788-8000 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
 • - ติดตาม ช่วยเหลือ ประสานงานโดยเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ Claim Care Centre เพื่อความอุ่นใจของลูกค้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุ SMS ยืนยันการแจ้งเหตุทันทีที่รับแจ้งอุบัติเหตุ และเมื่อรถซ่อมเสร็จ
 • - จัดซ่อมโดยอู่มาตรฐานในเครือกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ
 • - สำรวจความพึงพอใจทั้งหลังเกิดเหตุและหลังการซ่อมเพื่อควบคุมคุณภาพการบริการ
 • - ศูนย์กลางรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 24 ชั่วโมง (Complaint Centre) โทร. 02-788-8700
 • - E-Claim Service: เช็คความคืบหน้าของการซ่อมทาง Internet
 • - PA Notification สำหรับเช็คสถานะและความคุ้มครอง บัตรสบายดี พี เอ ผ่าน website: www.msig-thai.com
  (สำหรับโรงพยาบาลคู่สัญญาที่สมัครเข้าร่วมโครงการเท่านั้น)
 • - บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Roadside Assistance Service โทร. 02-788-8000 แล้วกด 2
 • - บริการหลังการขายสำหรับลูกค้าที่มีการเสนอขายทางโทรศัพท์โทร. 02-788-8888 ต่อ 1000


บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่ม MS&AD Insurance* ซึ่งมีพันธมิตร ทางการค้าคือ Mitsui Sumitomo Insurance Group, Aioi Insurance Company, Ltd. และ Nissay Dowa General Insurance Company.
*กลุ่ม MS&AD Insurance เป็นกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในสิบบริษัทประกันวินาศภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ให้บริการใน 41 ประเทศทั่วโลกและ 16 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ได้รับการจัดลำดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก ณ วันที่ 1 เมษายน 2553

Standard & Poor's Insurer Financial Strength AA-
AAMoody's Investor Service Insurance Financial Strength Aa3
A.M. Best Company Financial Strength Rating A+

สอบถามข้อมูลประกันภัย กรุณาติดต่อ
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จีประกันภัย ( ประเทศไทย) จำกัด
อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี 1908 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ, เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ (66) 0-2788-8888 โทรสาร (66) 0-2318-8550
www.msig-thai.com