คุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุกับ iFine

คุ้มครองเสียชีวิตสูงสุด 6 ล้านบาท

คุ้มครองเสียชีวิต
สูงสุด 6 ล้านบาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 3 แสนบาท

ค่ารักษาพยาบาลจาก
อุบัติเหตุสูงสุด 3 แสนบาท

ชดเชยรายได้สูงสุดวันละ 2,500 บาท

ชดเชยรายได้
สูงสุดวันละ 2,500 บาท

เบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา

เบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา


เลือกแผนที่คุณสนใจ

รายละเอียด แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
1. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ 100,000.- 150,000.- 200,000.- 250,000.- 300,000.-
2. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตาจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อปีกรมธรรม์)
2.1 การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (เพิ่มเติมจากข้อ 1)
- กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000.- 750,000.- 1,000,000.- 2,000,000.- 3,000,000.-
- กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะ* 1,000,000.- 1,500,000.- 2,000,000.- 4,000,000.- 6,000,000.-
2.2 การสูญเสียอวัยวะ 10,000 - 500,000.- 15,000 - 750,000.- 20,000 - 1,000,000.- 40,000 - 2,000,000.- 60,000 - 3,000,000.-
- สูญเสียมือหรือเท้า 1 ข้างหรือมากกว่า 500,000.- 750,000.- 1,000,000.- 2,000,000.- 3,000,000.-
- สูญเสียสายตา 1 ข้างหรือมากกว่า 500,000.- 750,000.- 1,000,000.- 2,000,000.- 3,000,000.-
- สูญเสียการได้ยิน 75,000 - 375,000.- 112,500 - 562,000.- 150,000 - 750,000.- 300,000 - 1,500,000.- 450,000 - 2,250,000.-
- สูญเสียการพูด 250,000.- 375,000.- 500,000.- 1,000,000.- 1,500,000.-
- สูญเสียกระจกตาทั้งสองข้าง 250,000.- 375,000.- 500,000.- 1,000,000.- 1,500,000.-
- สูญเสียนิ้วมือหรือนิ้วเท้า (ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อที่สูญเสีย) 10,000 - 350,000.- 15,000 - 525,000.- 20,000 - 700,000.- 40,000 - 1,400,000.- 60,000 - 2,100,000.-
- กระดูกขา หรือสะบ้า แตกหัก และรักษาไม่หาย 50,000.- 75,000.- 100,000.- 200,000.- 300,000.-
- ขาหดสั้นลงอย่างน้อย 5 ซม. 37,500.- 56,250.- 75,000.- 150,000.- 225,000.-
2.3 กรณีมีบาดแผลไหม้ฉกรรจ์ (ซึ่งมีความเสียหาย ตั้งแต่ 2% ขึ้นไปของผิวหนังทั้งหมด) 125,000 - 500,000.- 187,500 - 750,000.- 250,000 - 1,000,000.- 500,000 - 2,000,000.- 750,000 - 3,000,000.-
3. ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุตามที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินครั้งละ 50,000.- 75,000.- 100,000.- 200,000.- 300,000.-
4. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (จำนวนวันสูงสุด ไม่เกิน 365 วัน) 1,000.- 1,250.- 1,500.- 2,000.- 2,500.-

* อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแก่ยานพาหนะสาธารณะทางบก, ลิฟท์หรือไฟไหม้โรงมรหรสพ โรงแรมหรืออาคารสาธารณะ


มอบสิทธิพิเศษ!

บัตรเงินสด Tesco Lotus มูลค่า 500 - 1,500 บาท

รับ บัตรเงินสด Tesco Lotus มูลค่า 500 - 1,500 บาท

เมื่อซื้อ iFine เบี้ยประกันรวมรายปีตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561


สิทธิประโยชน์

  • คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี สูงสุด 300,000 บาท
  • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไปสูงสุด 3,000,000 บาท และเพิ่มเป็น 2 เท่า สำหรับอุบัติเหตุสาธารณะ
  • คุ้มครองกรณี สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ สูงสุด 3,000,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุตามที่เกิดขึ้นจริงเริ่มต้น 50,000 บาท สูงสุด 300,000 บาท
  • ผลประโยชน์ชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยใน เนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุดวันละ 2,500 บาท สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อปี

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง


รู้จัก “กรุงไทยแอกซ่า”

บริษัทประกันชีวิตชั้นนำของไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2540 ที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำที่มีรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และกลุ่มแอกซ่า กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต สุขภาพ และบริหารสินทรัพย์ขนาดใหญ่ ส่งผลให้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีสถานะทางการเงินที่ แข็งแกร่ง และมีความเชี่ยวชาญในด้านการรับประกันชีวิต