กว่า ปี กับลูกค้ากว่า 2 ล้านราย

02-392-5500 | 8.00-19.00 น. (จ.-ส.)

ภาพรวมบริการเครดิตส่วนบุคคล

 
เลือกบัตรเครดิตที่เหมาะกับคุณ
การใช้บัตรกดเงินสด
ตารางสรุปเครดิตส่วนบุคคล
 
   
 
  เครดิตส่วนบุคคล  
 
เป็นสิ่งที่ทางสถาบันการเงินได้พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายของคุณทั้งนี้วงเงินของคุณจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการผ่อนชำระซึ่งทางธนาคารจะเป็นผู้วิเคราะห์ โดยจะพิจารณาจากเงินเดือน อาชีพการงาน และประวัติเครดิตของคุณเป็นหลักเนื่องจากเครดิตส่วนบุคคลเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทางธนาคารจึงคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น สินเชื่อเคหะ หรือเช่าซื้อรถยนต์ เพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ควบคุมอัตราดอกเบี้ย บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลให้มีอัตราสูงสุดได้ไม่เกิน 18% และ 28% ตามลำดับ
 
  เครดิตส่วนบุคคลที่สถาบันการเงินพัฒนาขึ้น มี 2 ประเภทหลัก คือ  
  ใช้ชำระค่าสินค้าแทนเงินสด ณ ห้างสรรพสินค้าที่มี ทั่วโลก  
  ได้สินเชื่อปลอดดอกเบี้ยประมาณ 30-55 วันนับตั้งแต่วันใช้จ่ายจนถึงวันครบกำหนดชำระจริง  
 
สามารถผ่อนชำระสินค้าหรือบริการที่จ่ายโดยบัตรเครดิตได้ (ชำระขั้นต่ำ) โดยยอดคงค้างจะถูกคิดดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนด (สูงสุด 18%)
 
 
ได้รับบริการพิเศาเพิ่มเติม (บางบัตรเท่านั้น) เช่น สะสมแต้มรับรางวัล/ไมล์เดินทางรับส่วนลดจากร้านค้า/ประกันอุบัติเหตุ/เดินทาง/สินค้า
 
 
เบิกเงินสดฉุกเฉิน โดยเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ
 
 
 
 
   
 
 
บัตรเบิกเงินสดพร้อมใช้
วงเงินเบิกเกินบัญชีหรือ Overdraft(O/D) ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้แตกต่างจากบัตรเครดิตตรงที่เน้นการเบิกเงินสดในการใช้จ่าย ซึ่งสามารถเบิกได้จากเครื่องเอทีเอ็ม ทั่วประเทศหรือโดยใช้เช็คที่มีมาให้ บัตรเบิกเงินสดพร้อมใช้มีประโยชน์มากในกรณีที่คุณมีความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายเป็นเงินสดเพียงอย่างเดียวในขณะคุณไม่มีเงินสำรองไว้เพียงพอ วงเงินประเภทนี้จะมีอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 28% และสามารถสมัครได้แม้รายได้ไม่ถึง 15,000 บาททั้งนี้ เนื่องจากการเบิกถอนไม่มีกำหนดระยะเวลาและการผ่อนชำระคืนที่ชัดเจนอัตราดอกเบี้ยอาจสูงกว่า สินเชื่อส่วนบุคคลเล็กน้อย ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการเบิกใช้ระยะไม่เกิน 4 เดือน ทั้งนี้ การเบิกเงินสดด้วยวิธีแทนด้วยบัตรเครดิตสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 50% (ตัวอย่าง)

 
 
 
 
   
 
 

สินเชื่อส่วนบุุคคล
คือเงินกู้แบบไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักประกัน โดยคุณจะได้รับเงินก้อนมาทั้งจำนวนพร้อมกับตารางการผ่อนชำระรายเดือน (12-60 งวด) ข้อดีของวงเงินประเภทนี้คือ เมื่อคุณมีวัตถุประสงค์วงเงินและระยะเวลาผ่อนชำระ เช่น เพื่อการแต่งงาน การคลอดบุตร การศึกษาต่อต่างประเทศ ฯลฯ สินเชื่อประเภทนี้จะสามารถเป็นตัวช่วยวางแผนการชำระคืนให้คุณอีกด้วย

 
 
ตารางสรุปเครดิตส่วนบุคคล
 
บัตรเครดิต
วงเงินสำรอง
วงเงินสินเชื่อ
วัตถุประสงค์
ใช้ชำระสินค้าแทนเงินสดไม่เกิน
ใช้เบิกกู้เงินสดระยะสั้น
(ไม่เกิน 4 เดือน)
ใช้กู้เงินสดระยะยาว
(5-60 เดือน)
ใช้บัตรแทนเงินสดกับร้านค้า
ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 18%
ไม่เกิน 28%
ไม่เกิน 28%
สามารถเบิกเงินฉุกเฉินได้
เป็น % ของวงเงินบัตร
(คิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตั้งแต่เบิกเงิน)
ตามความจำเป็น*
(คิดดอกเบี้ยตั้งแต่เบิกเงิน)
ไม่ได้
อายุสัญญา
1 ปี (ต่อได้)
1 ปี (ต่อได้)
6 เดือน - 5 ปี
การชำระเงินคืน
อย่างน้อย 10%
ของยอดค้างชำระ
อย่างน้อย 4%
ของยอดค้างชำระ
เป็นงวดตายตัวกำหนด
ณ วันอนุมัติ
ส่วนลดกับร้านค้า
บางบัตร
-
-
รายได้ขั้นต่ำของผู้สมัคร
15,000 บาท/เดือน
ตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป
ตั้งแต่ 10,000 บาท
ขึ้นไป
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 3 เท่าของรายได้
สูงสุด 3 เท่าของรายได้
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
หมายเหตุ เป็นตัวเลขแบบคร่าวๆ