กว่า ปี กับลูกค้ากว่า 2 ล้านราย

02-392-5500 | 8.00-19.00 น. (จ.-ส.)

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเบิกเงินสดด้วยบัตรเครดิตถึง 50%

 
  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเบิกเงินสดด้วยบัตรเครดิตถึง 50%  
   
การเบิกเงินสด : ด้วยบัตรเครดิตนั้น มีค่าใช้จ่ายอยู่ 2ส่วนที่สำคัญคือ ดอกเบี้ย 
(สูงสุด18%) และค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสด (3%) ทั้งนี้ หากคุณเป็นผู้ที่กดเป็นประจำ และการเบิกของคุณเพื่อนำมาใช้ในระยะสั้น ให้เกิดความคล่องตัว และผ่อนจ่ายได้ การใช้บัตรกดเงินสดจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้คุณได้ถึง 50%
 
   
  บัตรเบิกเงินสด : เป็นบัตรที่ผู้ใช้สามารถเบิกถอนเงินสดได้จากเครื่อง ATM โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 3% ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยจากยอดที่เบิกนับตั้งแต่วันที่เบิกจนถึงวันที่ชำระครบถ้วน

  ทั้งนี้ บัตรกดเงินเหมาะกับการเบิกเพื่อนำมาใช้ในระยะสั้น (ไม่เกิน 3-4 เดือน) เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าจะเริ่มสะสมจนเกินจุดคุ้มทุนของการที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 3% ในการเบิกเงินสดด้วยบัตรเครดิต หากคุณต้องการกู้เงินและผ่อนชำระเกิน 3-4 เดือนขึ้นไป บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลแบบระบุงวดผ่อนชำระชัดเจนอาจเป็นบริการที่เหมาะกว่า 

* สมมุติฐานอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตและบัตรเงินสด 18% และ 26.5% ตามลำดับ
 
     
  เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเบิกเงินสดด้วยบัตรเครดิตและบัตรเบิกเงินสด  
     
 
 
เบิกด้วยบัตรเครดิต
เบิกด้วยบัตรเงินสด
จำนวนเงินที่เบิก
10,000 บาท
ระยะเวลา
1 เดือน
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
18%
26.50%
ค่าดอกเบี้ย(1)
10,000x18%/12
= 150 บาท
10,000x26.5%/12
= 221 บาท
ค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสด(2)
10,000x3% = 300 บาท
-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น(1)+(2)
450 บาท
221 บาท 
ประหยัดกว่า 50%