: ประวัติบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ ในกลุ่มบริษัท เอไอจี ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจในไทยมากว่า 70 ปี มีสำนักงานครอบคลุมทั่วประเทศ 16 แห่ง ให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยภาคธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ ประกันภัยรายบุคคลแก่ลูกค้ามากกว่า 3 ล้านรายทั่วประเทศ กลุ่มบริษัท เอไอจี ประเทศไทย เป็นบริษัท ในเครือบริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป, อิงค์ (AIG) ผู้นำด้านธุรกิจประกันภัยระดับโลก ที่ดำเนิน กิจการมากว่า 90 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าภาคธุรกิจและลูกค้ารายย่อยกว่า 88 ล้านรายใน 130 ประเทศและ เขตการปกครองทั่วโลก

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย ได้รับเลือกเป็น บริษัทประกันวินาศภัยยอดเยี่ยม ของประเทศไทย ในปี 2551 และ 2552 จากการจัดอันดับของนิตยสาร Euromoney ได้รับรางวัล The Most Aspiring Call Center ในปี 2552 โดยการจัดอันดับของ Thailand Call Center Industry Association (CCIA) และได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2551 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)