Senior Programmer

Senior Programmer Senior Programmer

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • สร้าง Web Application ที่มีการดึงข้อมูลจาก Database ขึ้นมาประมวลผลโดยการใช้ Jquery, JavaScript, AJAX, Bootstrab, HTML, CSS
 • เขียนและพัฒนาโปรแกรม/Web Application ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อใช้ในองค์กร
 • แก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรม/Web Application ตามที่ USER แจ้ง
 • ใช้คำสั่ง SQL และ Store Procedure ในการพัฒนาโปรแกรม/Web Application

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 30 - 40 ปี ขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (วท.บ.) หรือที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์และรับรู้เงื่อนไขในการทำงานได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา Web Application โดยใช้ Jquery, JavaScript, AJAX, Bootstrab, HTML, CSS
 • สามารถสร้าง Web Page ที่มีการดึงข้อมูลจาก Database ขึ้นมาแสดงผลได้
 • สามารถใช้คำสั่ง SQL และ Store Procedure ได้อย่างชำนาญ
 • ประสบการณ์เขียนโปรแกรม 5 ปีขึ้นไป

สนใจร่วมงานกับเรา

ชื่อ-นามสกุล
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์
อายุ
แนะนำตัว

ไฟล์ .pdf, .docx, .doc เท่านั้น และ ขนาดไม่เกิน 2 Mb

กำลังโหลด