ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (ประจำ พิษณุโลก) - SILKSPAN

Operation Manager Operation Manager (Phitsanulok)/ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (ประจำ พิษณุโลก)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า (มีพื้นฐานการคำนวนที่ดี)
 • อายุ 32-38 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านการบริหารงานหรือบริหารฝ่าย มากกว่า 4 ปีขึ้นไป
 • มีตรรกะและวิธีคิดที่ดี มีความสามารถในการตัดสินใจ
 • สัญชาติไทย
 • หากมีความสนใจในด้านออนไลน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการทำงานที่หลากหลาย, ยืดหยุ่น และมีความสามารถในการเรียนรู้งานรอบด้าน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย, การเงิน หรือ โบรกเกอร์ประกันภัย

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • บริหารทีมภายใต้ OKR ที่ร่วมกันกำหนด โดยมีเป้าหมายร่วมเดียวกัน
 • ประเมินข้อมูลรอบด้านจาก 360-degree/real-time dashboard เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานการบริหารงานแบบ Zero Defect
 • บริหารงานทีมขาย ในช่องทาง ธุรกิจดิจิตอล
 • ร่วมพัฒนาแผนงานและนโยบายการบริหารบริษัท
 • ควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตาม งบประมาณ และแพลนงานที่กำหนดไว้
 • เป็นส่วนหนึ่งในทีมพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมสูงสุด

สนใจร่วมงานกับเรา

ชื่อ-นามสกุล
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์
อายุ
แนะนำตัว

ไฟล์ .pdf, .docx, .doc เท่านั้น และ ขนาดไม่เกิน 2 Mb

กำลังโหลด