Online Marketing

Online Marketing Online Marketing

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • บริหารการตลาด/ งานประชาสัมพันธ์ On-line ผ่านช่องทาง Web, Social media ของบริษัท
 • ดูแล update ข้อมูลผลงาน จัดกิจกรรม/ โปรโมชั่น และนำเสนอผ่านช่องทางต่างๆ
 • สร้างให้เกิด community ของฐานลูกค้าที่มาใช้บริการ
 • เป็น Admin ดูแลงานปรับปรุงข้อมูล (Content) บนหน้าเว็ป และ Account Social ต่างๆ ได้แก่ Facebook, Instagram, LINE@, Twitter, G+ เป็นต้น
 • บริหาร ดูแลภาพลักษณ์ ของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จัก ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ทั้ง Online(เช่น Web SEO, Google ads, FB ads, Email marketing,etc)

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย - หญิง อายุ 25ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
 • มีทักษะในด้านการเจรจา ต่อรอง
 • สามารถใช้ Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสนใจด้านงาน online

สนใจร่วมงานกับเรา

ชื่อ-นามสกุล
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์
อายุ
แนะนำตัว

ไฟล์ .pdf, .docx, .doc เท่านั้น และ ขนาดไม่เกิน 2 Mb

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดและวัตถุประสงค์ต่างๆที่ปรากฎใน ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงานแล้ว ในกรณีที่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจะต้องได้รับความยินยอมตามกฎหมาย ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า
เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :
ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการสมัครงานและการพิจารณารับเข้าทำงาน

กำลังโหลด