Account Executive

Account Executive Account Executive

ลักษณะงาน :

 • ดูแลกลุ่ม partner บริษัทฯประกันภัย
 • วิเคราะห์ Package ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • เจรจาต่อรองกับบริษัทประกันภัย เรื่องเบี้ยประกัน Promotion และPackage ต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานในส่วนเรื่องโปรโมชั่นการขายประจำเดือนกับกลุ่ม partner
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ partner ทั้งใหม่และเก่า
 • ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 3 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ หรือ งานขายรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในด้านการเจรจา ต่อรอง
 • สามารถใช้ Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสนใจด้านงาน online

สนใจร่วมงานกับเรา

ชื่อ-นามสกุล
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์
อายุ
แนะนำตัว

ไฟล์ .pdf, .docx, .doc เท่านั้น และ ขนาดไม่เกิน 2 Mb

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดและวัตถุประสงค์ต่างๆที่ปรากฎใน ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงานแล้ว ในกรณีที่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจะต้องได้รับความยินยอมตามกฎหมาย ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า
เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :
ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการสมัครงานและการพิจารณารับเข้าทำงาน

กำลังโหลด