หมดกังวลกับค่ารักษาพยาบาล
ทั้งเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ

  • เคลมง่าย จ่ายจริง
  • ซื้อได้ไม่ต้องพ่วงประกันชีวิต
  • การันตี ต่ออายุตลอดชีพ
  • มีเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกกว่า 450 แห่ง

หมายเหตุ

  1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  2. เงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่ผู้ถือกรมธรรม์เลือกซื้อ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่เอ็ทน่าติดต่อกลับ

คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
วันเกิด
เดือนเกิด
ปีเกิด
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล

สมัคร

* ราคาเบี้ยขึ้นอยู่กับอายุของผู้ทำประกัน

ทำไมต้องเอ็ทน่า?

มีประสบการณ์กว่า 160 ปี
ใน 190 ประเทศทั่วโลก

บริการที่เป็นเลิศ

เครือข่ายกว่า 450 แห่ง

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วันถึง 65 ปี
สมัครก่อนอายุ 60 ต่ออายุตลอดชีพ

ความมุ่งมั่นของเอ็ทน่าคือ

เรายกระดับบริการด้านสุขภาพทั่วโลกด้วยการ
สร้างทางเลือกที่จะช่วยให้ผู้คนได้มีโอกาส
ได้เข้าถึงและใช้ระบบบริการสุขภาพ
ที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม