ระบบที่ช่วยคุณหาบริการทางการเงินจากทุกธนาคารแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ให้โอกาสอนุมัติสูงสุด รู้ผลทันที!...
 
 อาชีพ * พนักงานบริษัท    ข้าราชการ    รัฐวิสาหกิจ   
ประกอบธุรกิจส่วนตัว (สงวนสิทธิ์ไม่รับกิจการที่ต่ำกว่า 1 ปี)
 ที่ปัจจุบันทำงาน
 เกิน 4 เดือนหรือยังคะ?*
 เกิน    ไม่เกิน
 จังหวัดที่ทำงาน * กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด
 วิธีรับรายได้ * โอนเข้าบัญชี รับเป็นเงินสด/เช็ค
 ฐานเงินเดือน*      (ไม่รวม โอที, คอมมิชชั่น, ค่าน้ำมัน และอื่นๆ)      
รายการ จำนวนเงิน
1. ฐานเงินเดือนต่อเดือน ก่อนหักภาษีและค่าใช้จ่าย
1. ค่าตำแหน่ง, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ
2. รายได้อื่นๆ ที่ได้เท่ากันทุกเดือน
3. ค่าคอมมิชชั่น, เซอร์วิสชาร์ท, ค่าโอที
3. ค่าล่วงเวลา (O/T)
4. รายได้อื่นๆ ที่ไม่เท่ากันทุกเดือน
รายได้รวม
ภาระในการผ่อนชำระต่อเดือน
รายการ จำนวนเงิน
1. ผ่อนบ้าน *
2. ผ่อนรถ *
3. ผ่อนบัตรเครดิต *
4. ผ่อนสินเชื่ออื่นๆ *
 เคยมีประวัติค้างชำระกับสถาบันการเงินเกิน 2 งวดภายใน 6 เดือนหรือไม่
 มี      ไม่มี
 เบอร์มือถือ *    - - -
 เครือข่าย *   
 e-mail *
 
 คูปองจะถูกส่งให้ทางอีเมล์
เมื่อสามารถติดต่อท่านได้ทางโทรศัพท์มือถือ
 ปัจจุบันท่านมีบัตรเครดิต
 อยู่แล้วหรือไม่?
 ยังไม่มี            
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้เลขหมายโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล์ ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ ในการแจ้งผล
        ของการสมัคร ข่าวสารอื่นๆ หรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้า

ข้อมูลของท่านจะนำไปใช้ในการสมัครใช้บริการของซิลค์สแปนเท่านั้น
เงื่อนไข
จุดเด่นและโปรโมชั่นของสินเชื่อ

สมัครบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ExtraCash วันนี้

- บริการ วงเงินสินเชื่อเงินผ่อน / สินเชื่อเช่าซื้อสินค้า

- บริการ เงินกู้ส่วนบุคคล / สินเชื่อส่วนบุคคล

- สิทธิพิเศษ ในการได้รับส่วนลดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เพียงท่านแสดงบัตรสมาชิกอิออน กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

- สิทธิพิเศษ ในการสมัครวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช

คุณสมบัติผู้สมัคร

- อายุ 20 - 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- มีรายได้ 8,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

- อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป

- มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และที่ทำงาน

- มีที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ ของอิออนฯ

ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
บัตรหลัก บัตรเสริม
แรกเข้า ฟรี ไม่มี
รายปี ฟรี ไม่มี
ดอกเบี้ย
บัตรหลัก บัตรเสริม
สินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับผ่อนสินค้า 1.29% (ต่อเดือน)
ดอกเบี้ยสำหรับเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 1.59% (ต่อเดือน)
สินเชื่อส่วนบุคคล/วงเงินสินเชื่อ
(อัตราต่ำสุดถึงสูงสุด)
26.07 - 28% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสด
วงเงินสินเชื่อยัวร์แคช
ฟรี เมื่อเบิกถอนเงินสด
ผ่านเครื่องเอทีเอ็มอิออน
ระยะปลอดดอกเบี้ย ภายใน 52 วัน
อัตรชำระคืนขั้นต่ำ 500 บาท
*ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัท และบริษัทขอ สงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวงเงินภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท


สรุปข้อมูลสินเชื่อ
โปรโมชั่น
สิทธิพิเศษ
วงเงิน, ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียม
การชำระเงิน
เอกสาร, คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 

   
Tag  :   ประกันภัยรถยนต์ |  บัตรเครดิต |  บัตรกดเงินสด |  สินเชื่อ |  สินเชื่อรถยนต์ |  โอนหนี้ | ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 |  ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ |  พ.ร.บ.-ต่อทะเบียน