กฎกติกา และเงื่อนไข

กรุณาอ่าน และทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับแคมเปญ
Referral ให้ครบถ้วนก่อนเริ่มสมัคร


เงื่อนไข Referral Program

 1. ผู้ถูกแนะนำ จะต้องยังไม่เคยทำประกันกับบริษัทฯ มาก่อน
 2. ผู้ถูกแนะนำ ยินดีให้ทางบริษัทฯ โทรไปนำเสนอประกันที่เหมาะสมกับผู้แนะนำ
 3. ผู้แนะนำ สามารถเลือกค่าตอบแทนได้ว่า จะเลือกเป็นส่วนลดเบี้ยประกันให้กับผู้ถูกแนะนำ หรือจะขอรับเป็นค่าแนะนำให้กับตนเองได้ (Cash back)
 4. ผู้แนะนำสามารถนำ Link ที่ได้จากหน้าระบบ ส่งให้เพื่อน เพื่อทำการลงทะเบียนผู้แนะนำได้ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรือทำให้บริษัทฯ เกิดความเสียหาย
 5. เงื่อนไขการรับค่าตอบแทน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 6. ระยะเวลาของโครงการให้เป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ และบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ท่านสามารถเข้ามาตรวจสอบผู้ถูกแนะนำ และค่าแนะนำจากระบบได้ตลอดเวลา
 8. หากท่านมีข้อสงสัยและเสนอแนะสามารถสอบถามผ่านทาง Line @SILKSPAN

ส่วนลดเบี้ยประกัน เมื่อผู้แนะนำสามารถเลือกค่าตอบแทนเป็น ให้ส่วนลดเบี้ยประกัน

 1. เมื่อผู้ถูกแนะนำ ถ้าทำประกันกับบริษัทฯ ผู้ถูกแนะนำจะได้ส่วนลดค่าเบี้ยประกันตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 2. ส่วนลดเบี้ยประกันที่จะได้รับสำหรับผู้ถูกแนะนำแต่ละคน จะแตกต่างกันตามมูลค่าของเบี้ยประกัน (รวมภาษี) ที่ทำกับบริษัทฯ โดยมียอดรวมส่วนลดตลอดโครงการไม่เกิน 5,000 บาท
 3. เงื่อนไขส่วนลดเบี้ยประกันคิดจากเบี้ยประกันรวมหลังหักส่วนลด (รวมภาษี) มีดังนี้
  เบี้ยประกันไม่ใช่ชั้น 1 หรือ 1 Low Cost มูลค่า 5,000 บาทขึ้นไป ได้รับส่วนลดเบี้ยประกัน 500 บาท
  เบี้ยประกันชั้น 1, 1 Low Cost มูลค่า 5,000-19,000 ได้รับส่วนลดเบี้ยประกัน 1,000 บาท
  เบี้ยประกันชั้น 1, 1 Low Cost มูลค่า 20,000-29,999 ได้รับส่วนลดเบี้ยประกัน 1,500 บาท
  เบี้ยประกันชั้น 1, 1 Low Cost มูลค่า 30,000-49,999 ได้รับส่วนลดเบี้ยประกัน 2,000 บาท
  เบี้ยประกันชั้น 1, 1 Low Cost มูลค่า 50,000 เป็นต้นไป ได้รับส่วนลดเบี้ยประกัน 3,000 บาท

ค่าแนะนำ (Cash back) เมื่อผู้แนะนำสามารถเลือกค่าตอบแทนเป็น ค่าแนะนำ (Cash back)

 1. ผู้แนะนำจะได้ค่าแนะนำหลังจากที่ผู้ถูกแนะนำทำประกันและบริษัทฯ ออกกรมธรรม์ให้ผู้ถูกแนะนำแล้ว
 2. ค่าแนะนำที่จะได้รับสำหรับผู้แนะนำ จะแตกต่างกันตามมูลค่าของเบี้ยประกัน (รวมภาษี) ที่ทำกับบริษัทฯ โดยมียอดรวม ตลอดโครงการไม่เกิน 5,000 บาท
 3. เงื่อนไขค่าแนะนำ คิดจากเบี้ยประกันรวมหลังหักส่วนลด (รวมภาษี) มีดังนี้
  เบี้ยประกันไม่ใช่ชั้น 1 หรือ 1 Low Cost ส่วนลค่าแนะนำ 250 + ได้รับส่วนลดเบี้ยประกันดเบี้ยประกัน 250 บาท
  เบี้ยประกันชั้น 1, 1 Low Cost มูลค่า 5,000-19,000 ค่าแนะนำ 500 + ได้รับส่วนลดเบี้ยประกัน 500 บาท
  เบี้ยประกันชั้น 1, 1 Low Cost มูลค่า 20,000-29,999 ค่าแนะนำ 750 + ได้รับส่วนลดเบี้ยประกัน 750 บาท
  เบี้ยประกันชั้น 1, 1 Low Cost มูลค่า 30,000-49,999 ค่าแนะนำ 1,000 + ได้รับส่วนลดเบี้ยประกัน 1,000 บาท
  เบี้ยประกันชั้น 1, 1 Low Cost มูลค่า 50,000 เป็นต้นไป ค่าแนะนำ 1,500 + ได้รับส่วนลดเบี้ยประกัน 1,500 บาท
 4. เงินค่าแนะนำ จะถูกโอนเข้าบัญชีที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ในเดือนถัดไป จนครบตามจำนวนสูงสุด