กรอกข้อมูลมอบสิทธิ์ส่วนลด
สำหรับรถคันถัดไปของคุณ ครอบครัว หรือเพื่อน
ไม่ต้องรอประกันหมด จองรับสิทธิ์ทันที ไม่มีข้อผูกมัด
โอกาสนี้ได้ทั้งประกันรถยนต์ ชั้น 1 2+ และ 3+
ระบุยี่ห้อรถด้วยค่ะ
ระบุรุ่นรถด้วยค่ะ
ระบุปีรุ่นด้วยค่ะ
ระบุเดือนที่ประกันหมดอายุด้วยค่ะ
ระบุเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้องด้วยค่ะ
ข้าพเจ้าได้สื่อสารและได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล โดยบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ยินยอมให้บริษัท ซิลค์สแปน อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์เรจ จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจและ/หรือพันธมิตรของบริษัทเหล่านี้ สามารถเก็บ ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการติดต่อและนำเสนอข้อมูลสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ การจัดทำรายการส่งเสริมการขายและการตลาด แจ้งสิทธิประโยชน์หรือข่าวสารต่างๆ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือกรมธรรม์ประกันภัย การใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ หรือเพื่อกิจกรรมอื่นๆ ท่านสามารถสื่อสารรายละเอียดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่เว็บไซต์ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ก่อนให้ความยินยอม
โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการกดเลือก “ให้ความยินยอม” ในช่องสนทนา เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 1. สงวนสิทธิ์ผู้แนะนำให้สำหรับลูกค้า SILKSPAN ที่ต่อปีที่ผ่านมา และยังไม่หมดประกันเท่านั้น
 2. ผู้ได้รับมอบสิทธิ์ส่วนลด On-Top สูงสุด 4,800 บาท ต้องเป็นรถยนต์ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลของ SILKSPAN
 3. เงื่อนไขการรับส่วนลด On-Top
  • ประกันรถยนต์ชั้น 1 รับส่วนลดสูงสุด 4,800 บาท
  • ประกันรถยนต์ชั้น 2, 3 รับส่วนลดสูงสุด 700 บาท
 4. ส่วนลด On-Top สูงสุด 4,800 บาท มีอายุ 15 เดือน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสิทธิ์
 5. ส่วนลด On-Top สูงสุด 4,800 บาท ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ หรือโอนย้ายสิทธิ์ให้กับรถยนต์คันอื่นๆได้
 6. ขอสงวนสิทธิ์ ส่วนลด On-Top สูงสุด 4,800 บาท รถยนต์คันต่อไป กรณีที่รถยนต์คันที่แนะนำ (คันแรก) ถูกยกเลิกกรมธรรม์ ทุกกรณี
 7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ฯ กำหนด บริษัท ฯ สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. สอบถามเพิ่มเติม ช่องทาง Line @SILKSPAN

กำลังโหลด