ViewContent แจกฟรี ประกันโควิด-19 คุ้มครองสูงสุด 101,000 บาท นาน 60 วัน - SILSKPAN
SILKSPAN

SILKSPAN แจกฟรี! ประกันชีวิต COVID-19

รับประกันโดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
จะหมดเขตภายใน
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที


 • รับความคุ้มครอง 100,000 บาท

  รับความคุ้มครอง 100,000 บาท

  กรณีเสียชีวิตจากการติดเชื้อ
  ไวรัส COVID-19

 • รับความคุ้มครอง 1,000 บาท

  รับความคุ้มครอง 1,000 บาท

  กรณีเสียชีวิตทุกกรณี

 • อายุผู้สมัคร 16-60 ปี

  อายุผู้สมัคร

  ตั้งแต่อายุ 16-60 ปี

 • ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

  ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย 100%


2 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัคร

2 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัคร

ถาม-ตอบ เรื่องความคุ้มครอง


หมายเหตุ

 1. ลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ความคุ้มครองได้ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
 2. สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม
 3. ลูกค้าต้องเก็บ SMS ไว้ เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ เคลมกรมธรรม์
 4. รับประกันชีวิตโดย บริษัท ไทยประกันชีวิต โดยทาง SILKSPAN จะนำส่งข้อมูลลูกค้า ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขบัตรประชาชน, วัน เดือน ปี เกิด ให้กับบริษัทไทยประกันชีวิต เพื่อรับสิทธิ์ความคุ้มครอง
 5. ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับการทำประกันให้กับพนักงานในเครือบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อหรือเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 2. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่จ่ายผลประโยชน์เสียชีวิตด้วยสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันเริ่มคุ้มครองของสมาชิกผู้เอาประกันภัย
 3. ผู้ขอเอาประกันจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครอง
 4. อายุรับประกันคือ 16-60 ปี บริบูรณ์
 5. ความคุ้มครองมีระยะเวลา 60 วัน (เริ่มความคุ้มครองเวลา 00.01น. หลังจากวันที่ลูกค้าได้รับ SMS การยืนยันสิทธิ์)
 6. รับประกันเฉพาะคนไทย สัญชาติไทยเท่านั้น และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 7. รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทไทยประกันชีวิตซึ่งการพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

รับประกันโดย: ไทยประกันชีวิต

ขออภัยค่ะ

ขณะนี้จำนวนผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว

ท่านสนใจทำ “ประกันโควิด-19 ออนไลน์” หรือไม่

กำลังโหลด