SILKSPAN

ผ่อนปรนระยะ 3 เปิดกิจการ/กิจกรรมเพิ่ม ลดเวลาเคอร์ฟิว

ผ่อนปรนระยะ 3

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีมติเคาะลดเวลาเคอร์ฟิว เป็นช่วงเวลา 23.00 - 03.00 น. และมีมติผ่อนปรนกิจการ/กิจกรรม ระยะที่ 3 เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2563

กิจการ/กิจกรรมที่ผ่อนปรนระยะที่ 3 มีดังดังนี้


1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

 • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ (เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21:00 น.)
 • ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ (จำกัดพื้นที่รวมไม่เกิน 20,000 ตารางเมตร และเปิดไม่ถึง 21.00 น.)
 • สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง (งดเว้นการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนชุมนุมหนาแน่นและไร้ระเบียบ)
 • ร้านเสริมสวย ทำสีผม แต่งผม หรือตัดผม สำหรับ บุรุษหรือสตรี (ให้บริการรายละไม่เกิน 2 ชั่วโมงและไม่มีผู้นั่งรอในร้าน)
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน (เปิดเพื่อการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการนัดหมาย จัดสรรแจกจ่ายเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน รวมถึงเตรียมความพร้อมสถานที่ตามมาตรฐานสาธารณสุข)

2. กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ

 • คลีนิคเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สัก หรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
 • สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย (งดออกตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำแบบรวม นวดใบหน้า) นวดฝ่าเท้า (ยกเว้นกิจการอาบน้ำ กิจการอาบอบนวด)
 • สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส (จำกัดจำนวนผู้เล่นแบบรวมกลุ่ม และงดออกตัวอบไอน้ำแบบรวม)
 • สนามกีฬา เพื่อออกกำลังกาย หรือฝึกซ้อม ได้แก่ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเก็ตบอล และวอลเลย์บอล (ไม่มีการแข่งขัน มีรวมกิจกรรมไม่เกิน 10 คน ไม่นับผู้เล่น)
 • สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่นๆ ในทำนอวเดียวกัน (เฉพาะการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อม)
 • สถาบันลีลาศหรือ สอนลีลาศ
 • สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่น เจ็นสกี ไคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่นประเภทบาบาน่าโบ๊ท (ต้องไม่เป็นการแข่งขันและจำกัดจำนวนผู้เล่นและจำกัดจำนวนผู้เล่น)
 • โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน โรงมหรสพแบบเฉพาะลิเก ลำตัด การแสดงพื้นบ้าน (งดแสดงดนตรี คอนเสิร์ต)
 • สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ (จำกัดผู้ร่วมกิจกรรมแบบรวมกลุ่ม)

เช็กเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1

กำลังโหลด