SILKSPAN

ปืนพ่นแอลกอฮอล์ อย. ไม่แนะนำ เสี่ยงเชื้อโรคฟุ้งกระจาย

ปืนพ่นแอลกอฮอล์ อย. ไม่แนะนำ เสี่ยงเชื้อโรคฟุ้งกระจาย

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ ทำให้ปืนพ่นแอลกอฮอล์ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง ไม่แนะนำให้ซื้อปืนพ่นแอลกอฮอล์มาใช้ในการฆ่าเชื้อ นอกจากจะไม่มีประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรคแล้ว ยังเป็นอันตรายต่อสุภาพอีกด้วย

ทำไมใช้ ปืนพ่นแอลกอฮอล์ ถึงอันตาราย

เนื่องจากละอองฝอยที่ออกมาจากเครื่องมีขนาดเล็กมาก ทำให้ตัวน้ำยาสัมผัสพื้นผิวไม่เพียงพอซึ่งจะลดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค แถมยังทำให้เชื้อโรคฟุ้งกระจาย หากเข้าตาหรือสูดดมอาจทำให้เคืองตา เวียนหัว คลื่นไส้ ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ เป็นอันตรายโดยเฉพาะในเด็กเล็ก ที่สำคัญหากใช้ปืนที่มีแสงยูวีฆ่าเชื้อโรคบนร่างกายโดยตรงอาจทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังและเป็นอันตรายต่อดวงตา

วิธีการฆ่าเชื้อที่ถูกต้องควรทำอย่างไร

วิธีการฆ่าเชื้อบนพื้นผิว และวัสดุอุปกรณ์ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ควรใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เทราดหรือเช็ดบนพื้นผิวหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ทำความสะอาดแล้ว ทิ้งไว้ให้เปียกตามระยะเวลาที่กำหนด และปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลาก หากพื้นผิวที่สกปรกมากจะลดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค ก่อนซื้อตรวจสอบเลข อย. ที่ www.fda.moph.go.th หัวข้อ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์


ข้อมูลจาก: เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข และรักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (29 ก.ค. 2564)


เช็กเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1

กำลังโหลด