SILKSPAN

ระดับสีต่างๆ ของผู้ป่วย Covid-19 และการรักษา

ระดับสีต่างๆ ของผู้ป่วย Covid-19 และการรักษา

กลุ่มสีเขียว

ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย

เช่น มีไข้ 37.5 องศาขึ้น ไอ มีน้ำมูก ไม่ได้กลิ่นและไม่สามารรับรสได้ เจ็บคอ ตาแดง ผื่นขึ้น ถ่ายเหลว หายใจปกติ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีโรคอื่นร่วม

เข้ารับการรักษาได้ที่ โรงพยาบาลสนาม Hospitel และ Home Isolation

กลุ่มสีเหลือง

มีอาการไม่รุนแรง แต่มีอาการเหนื่อยหอบหายใจเร็ว

มีอาการอื่นๆ เช่น แน่นหน้าอก หายใจลำบาก ไอแล้วเหนื่อย เวียนศีรษะ อาเจียน อ่อนเพลีย มีปอดอักเสบ ถ่ายเหลวมากกว่า3ครั้ง/วัน มีโรคอื่นร่วม หรือมีอายุมากกว่า 60 ปี

เข้ารับการรักษาได้ที่ โรงพยาบาล

กลุ่มสีแดง

มีอาการรุนแรง

มีอาการเช่น หอบเหนื่อย ไม่สามารถพูดเป็นประโยคได้ แน่นหน้าอกตลอดเวลา หายใจแล้วมีอาการเจ็บหน้าอก เอกซเรย์พบปอดอักเสบรุนแรง มีภาวะปอดบวม ความอิ่มของเลือดน้อยกว่า 96% หรือออกซิเจนลดลงมากกว่า 3% ของค่าที่วัดได้ครั้งแรกขณะออกแรง

เข้ารับการรักษาได้ที่ โรงพยาบาล


เช็กเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1


สาระน่ารู้เรื่องสุขภาพ


SILKSPAN

กำลังโหลด