SILKSPAN

ทำไมการตรวจสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ

ทำไมการตรวจสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ

สภาพร่างกายของเรายิ่งใช้งานมากเท่าไหร่ ร่างกายก็ยิ่งทรุดโทรมเร็วเท่านั้น และเมื่อยิ่งมีอายุมากขึ้น ร่างกายก็ไม่อาจจะฟื้นฟูตัวเองได้มากเท่ากับตอนอายุยังน้อย และที่สำคัญการเสื่อมถอยบางอย่างของร่างกาย ไม่ได้แสดงอาการออกมาให้เห็นแน่ชัดนัก ทางเดียวที่จะทราบได้คือ การตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพนั้นไม่จำเป็นต้องตรวจเมื่ออายุเริ่มมากขึ้นเท่านั้น แต่สามารถตรวจได้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก เพียงแค่รายการตรวจนั้นอาจต่างกันเล็กน้อย เราสามารถแบ่งการตรวจสุขภาพออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

ในช่วงวัยเด็ก

การไปตรวจสุขภาพนั้นก็เพื่อตรวจเช็กพัฒนาการด้านต่างๆ ว่าเป็นไปตามวัยหรือไม่ ต้องฉีดวัคซีนตัวใดตามช่วงอายุบ้าง

ส่วนวัยทำงาน

จะเป็นการเช็กสภาพร่างกายว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ ส่วนต่างๆ ของร่างกายยังคงทำงานปกติหรือไม่ เช่น ความดันโลหิต ปอด เลือด หัวใจ ช่องท้อง ปัสสาวะ ลำไส้ และมดลูก

ผู้สูงอายุ

จะมีการตรวจเบื้องต้นเหมือนกันกับวัยทำงาน แต่จะมีการตรวจแบบละเอียดในส่วนของสายตา สมอง ความหนาแน่นมวลกระดูก ไขข้อ และหัวใจเพิ่มขึ้นมา

ค่าต่างๆ ที่ได้จากการตรวจสุขภาพจะเป็นตัวบอกว่า ร่างกายของเราทำงานปกติหรือไม่ มีส่วนไหนที่เริ่มจะมีปัญหา หรือเริ่มมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคบางโรคหรือไม่ ซึ่งการตรวจเจอตั้งแต่ตอนที่ยังมีอาการน้อยๆ ทำให้การรักษานั้นง่ายขึ้น หายจากโรคได้ไวขึ้น หรือสามารถควบคุมปัจจัยที่ทำให้อาการหนักขึ้นได้ง่ายกว่า ซึ่งเราทุกคนควรตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อรู้สึกว่ามีร่างกายมีอาการผิดปกติก็ได้ การตรวจสุขภาพต่อเนื่องทุกๆ ปี จะทำให้เราสามารถติดตามการทำงานของร่างกายได้ต่อเนื่องนั่นเอง


เช็กเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1


สาระน่ารู้เรื่องสุขภาพ


SILKSPAN

กำลังโหลด