SILKSPAN

ข้อดีของการทำประกันสุขภาพ พ่วงประกันชีวิต

ข้อดีของการทำประกันสุขภาพ พ่วงประกันชีวิต

โลกของเรามีแต่โรคแปลกๆ เพิ่มขึ้นทุกวัน หลายๆ คนมักจะมีประกันชีวิตที่ทำไว้อยู่แล้ว พออยากจะทำประกันสุขภาพเพิ่มก็อาจจะโดนพ่วงประกันชีวิตมาด้วย โดนผูกมัดยาวๆไปอีก แต่จริงๆ แล้วการทำประกันสุขภาพคู่ประกันชีวิตก็มีข้อดีอยู่

ประกันสุขภาพและประกันชีวิต ต่างกันอย่างไร

ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจความแตกต่างกันก่อน ประกันสุขภาพนั้นจะมีอายุปีต่อปี และเป็นการจ่ายเบี้ยทิ้ง ส่วนประกันสุขภาพที่พ่วงประกันชีวิตมาด้วยจะมีระยะเวลาเอาประกัน ซึ่งระยะเวลาของประกันสุขภาพจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อระยะเวลาเอาประกันชีวิตสิ้นสุดลง และประกันชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นการออมทรัพย์ไปในตัว

ด้วยความแตกต่างนี้ เวลาจะต่อประกันแต่ละครั้ง บริษัทประกันมักจะขอให้ผู้เอาประกันไปตรวจสุขภาพก่อน ดังนั้น เมื่อคุณต้องต่อประกันสุขภาพแบบเดี่ยวๆ หากผลการตรวจสุขภาพพบว่าร่างกายมีความผิดปกติ ประกันอาจจะขึ้นเบี้ยประกัน หรืออาจจะไม่รับต่อประกันก็ได้ โดยเฉพาะเมื่อมีอายุมากขึ้น โอกาสที่จะเกิดความผิดปกติก็ยิ่งมากขึ้น และจะทำให้เบี้ยประกันสูงขึ้นอีกด้วย

แล้วทำประกันสุขภาพ พ่วงประกันชีวิต ดีอย่างไร

หากคุณทำประกันสุขภาพ พ่วงประกันชีวิต คุณก็ไม่ต้องคอยไปตรวจสุขภาพทุกปี เพราะประกันสุขภาพจะมีอายุยาวเท่ากับประกันชีวิตที่พ่วงไว้ ทำให้แน่ใจได้ว่าคุณจะมีประกันสุขภาพแน่นอนในระยะเวลานั้นๆ แถมยังได้เงินคืนในส่วนที่เป็นประกันชีวิตเมื่อครบอายุกรมธรรม์อีกด้วย


เช็กเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1


สาระน่ารู้เรื่องสุขภาพ


SILKSPAN

กำลังโหลด