SILKSPAN

New Normal คืออะไร มีอะไรบ้าง

New Normal คืออะไร

คำว่า “New normal” หรือ การใช้ชีวิตปกติแบบใหม่ เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่จริงแล้วคำว่า New normal ถูกใช้มาก่อนหน้านี้ และถูกใช้ในหลายวงการ แต่ความหมายเหมือนกัน นั้นคือการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่าง จนเป็นความปกติแบบใหม่

ส่วนในแง่ของการระบาดโควิด-19 นั้น เชื่อว่า new normal ที่หลายคนรู้คือการสวมใส่หน้ากาก เว้นระยะ ล้างมือบ่อยๆ แต่ยังมีอะไรอีกบ้าง วันนี้เรารวบรวมมาให้แล้ว

New normal มีอะไรบ้าง

 1. ส่วมใส่หน้ากากทุกครั้งเวลาอยู่ในที่สาธารณะ
 2. ล้างมือบ่อยๆ
 3. พก และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
 4. สำรวจอาการป่วยต่างๆ ของตนเอง คนที่รัก และผู้คนรอบข้างมากขึ้น
 5. เว้นระยะห่างจากกันอย่างน้อง 1 เมตร
 6. เลี่ยงการใช้สิ่งของ หรืออุปกรณ์ร่วมกันผู้อื่น
 7. เลี่ยงการรับประทานอาหารจากจานเดียวกัน
 8. เว้นที่นั่งในระบบขนส่ง โรงหนัง
 9. ใช้ฉากกั้นหากต้องทำกิจกรรมต่างๆ ใกล้กัน เช่น การรับประทานอาหารในร้าน หรือการออกกำลังกายในยิม/ฟิสเนส
 10. ทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมงาน การเรียน ช้อปปิ้ง
 11. จำกัดจำนวนคนเข้าลิฟท์
 12. เปลี่ยนมาใช้การจ่ายเงินแบบออนไลน์แทนการใช้เงินสด
 13. ทำความสะอาดทุกจุดทุกพื้นที่บ่อยขึ้น
 14. วัดอุณหภูมิร่างกาย และลงทะเบียนก่อนเข้าพื้นที่
 15. จองคิวขอรับบริการล่วงหน้าจากภาครัฐบางส่วน หรือร้านบริการบางอย่าง เช่นร้านทำผม
 16. เที่ยวในประเทศมากขึ้น

ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการปลดล็อกแล้ว แต่คนไทยต้องการ์ดอย่าตก เพื่อช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดกันด้วยนะ


เช็กเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1


สาระน่ารู้เรื่องสุขภาพ


SILKSPAN

กำลังโหลด